Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị là công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay.

Trong bài viết này công ty Luật Thành Đô sẽ làm rõ đối tượng đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị. Tư vấn chi tiết hồ sơ, điều kiện và quy trình đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015;

Nghị định 13/2016/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

(1) Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ

(2) Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân

(3) Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ;

– Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong – – Quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển;

– Công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân

Thủ tục đăng ký phục phụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký phục phụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự

III. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

3.1. Điều kiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ký Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với công dân thuộc đối tượng:

(1) Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ

(2) Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân

Đăng ký nghĩa vụ quân sự phục vụ trong ngạch dự bị, Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị và giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện.

3.2. Hồ sơ đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự

Hồ sơ đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự bao gồm:

– Phiếu quân nhân dự bị;

– Bản chụp quyết định xuất ngũ, thôi việc trong Quân đội nhân dân hoặc thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu) đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên chức quốc phòng xuất ngũ, thôi việc trong Quân đội nhân dân, lực lượng Cảnh sát biển và công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

3.3. Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự

+. Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân thuộc đối tượng

(1) Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ

(2) Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân

Vào tháng 4 hằng năm. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân.

+. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công dân thuộc đối tượng

(3) Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ;

– Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong – – Quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển;

– Công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân

Về địa phương cư trú có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị vào các ngày trong năm (theo lịch làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã);

+. Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm lập phiếu quân nhân dự bị, vào Sổ đăng ký quân nhân dự bị và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị cho công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị tại nơi cư trú;

+. Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp vào Sổ đăng ký quân nhân dự bị.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Mẫu phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị nghĩa vụ quân sự. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được giải đáp.

Đánh giá bài viết này