Tư vấn du học là một trong những ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trung tâm tư vấn du học quốc tế là một trong những loại hình kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Do đó, để thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế thì doanh nghiệp cần phải xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Giấy phép tư vấn du học), trước khi đi vào hoạt động.

Với những hiểu biết pháp luật về dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học và kinh nghiệm thực tiễn, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng và độc giả bài viết hướng dẫn về “Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

– Thông tư số 10/2014/TT-BGD ĐT ngày 11/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ

1.1. Điều kiện về tư cách pháp lý

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì được thành lập trung tâm tư vấn du học;

Căn cứ theo quy định này, hiện nay người nước ngoài hoặc các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhằm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy phép đầu tư thì mới có thể hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế
Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế

1.2. Điều kiện về nhân sự

(1) Điều kiện về Giám đốc trung tâm tư vấn du học

Hiện nay, pháp luật hiện hành không quy định điều kiện của giám đốc trung tâm tư vấn du học quốc tế (trình độ, bằng cấp hay kinh nghiệm). Tuy nhiên, do giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý và điều hành bộ máy trung tâm tư vấn du học nên để nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, giám đốc trung tâm nên là người có trình độ chuyên môn phù hợp và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học.

(2) Điều kiện về đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 3 Điều 107 Nghị định 46/2017NĐ-CP, đội ngũ nhân viên tư vấn du học phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có trình độ đại học trở lên;

– Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi nhân viên tư vấn du học phải tham gia một lớp đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tại Học viện quản lý giáo dục. Thời gian một lớp học khoảng 15 ngày (8 buổi trên lớp, 7 buổi thực hành tại cơ sở) với mức học phí khoảng 3.000.000 VNĐ/khóa.

1.3. Điều kiện về cơ sở vật chất

Đối với trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của trung tâm và được cơ quan nhà nước chấp thuận cấp Giấy phép trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài, cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn du học nên đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có trụ sở hoạt động hợp pháp, đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của trung tâm tư vấn du học.

– Có đầy đủ biện pháp, trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy.

– Có sân bãi để xe và phương án giữ xe

Đề án xin giấy phép tư vấn du học
Thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các bước sau:

(1) Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(2) Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư:

+ Sở kế hoạch và đầu tư

+ Ban quản lý khu công nghiệp

+ Ban quản lý khu công nghệ cao

(3) Giải trình về hồ sơ, điều kiện cấp phép (nếu có)

(4) Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh về tư vấn du học

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

(1) Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học (Mã ngành 8560);

(2) Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

(3) Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

(4) Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp Quý khách đã có công ty nhưng chưa có ngành nghề kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học thì cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin giấy phép tư vấn du học quốc tế qua các bước như sau:

(1) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

(2) Sở Giáo dục và đào tạo (Sở GD&ĐT) tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

(3) Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học;

(4) Sở GD&ĐT tiến hành thẩm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự tại địa điểm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

(5) Trả kết quả.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học – Giấy phép tư vấn du học.

III. DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Sau khi nắm được thông tin khách hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(6) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

(7) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(8) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

Trên đây là toàn bộ tư vấn, hướng dẫn căn bản của Luật Thành Đô dành cho doanh nghiệp có nhu cầu thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế. Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học quốc tế, quý khách hàng có thể tin tưởng lựa chọn Công ty Luật Thành Đô để nhận được nhiều ưu đãi.

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc cần được tư vấn, giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này