Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Thành lập trung tâm tư vấn du học là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Trong những năm gần đây hoạt động tư vấn du học ngày càng nở rộ và phát triển không ngừng do nhu cầu du học quốc tế của học sinh và sinh viên, kể cả những người đã ra trường ngày càng nhiều. Du học đã dần trở thành một hướng đi mới thu hút nhiều đối tượng trẻ tham gia và thị trường du học vô cùng sôi động.

Chính vì vậy, những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này và cả những nhà đầu tư đang muốn đầu tư vào lĩnh vực này muốn hoạt động kinh doanh bền vững, phát triển thì bên cạnh sự uy tín về chất lượng tư vấn thì cần phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý để kinh doanh bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) có ngành nghề tư vấn du học và GIấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Giấy phép tư vấn du học) trước khi hoạt động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “ Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học”

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Luật đầu tư năm 2020;

Luật doanh nghiệp năm 2020;

Luật giáo dục năm 2019;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy đinh điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Thông tư 01/2014/TT-BGDDT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng anh thực hành;

Các văn bản pháp lý liên quan khác.

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học
Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học

II. QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

2.1. Thành lập tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì giấy phép tư vấn du học được cấp cho các đối tượng sau:

(1) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư (nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài) khi muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì trước tiên cần phải thành lập Công ty hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có với mã ngành nghề sau:

Tên ngành

Mã ngành nghề

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết: Tư vấn du học (Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

8560

(2) Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (các trung tâm tư vấn du học trực thuộc các hệ thống giáo dục công lập)

(3) Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam (Bao gồm tổ chức giáo dục phi chính phủ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam).

2.2. Xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

2.2.1. Điều kiện xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

– Căn cứ Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, nghị định 135/2018/NĐ-CP ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ 02 điều kiện đối với kinh doanh du học sau:

(1)Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật

(2) Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh tư vấn du học

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định 01 điều kiện xin giấy phép thành lập Trung tâm tư vấn du học đó là điều kiện về đội ngũ nhân sự.

Điều kiện về đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học:

Đội ngũ nhân viên tư vấn du học trực tiếp phải đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

(1) Có trình độ đại học trở lên;

(2) Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDDT.

BẢNG THAM CHIẾU NGOẠI NGỮ BẬC 4

Ngoại ngữ Trình độ
Tiếng Anh B2, Toeic 600, Ielts 5.5
Tiếng Trung HSK cấp độ 4
Tiếng Nhật N3
Tiếng Nga TRKI2
Tiếng Pháp DELF B2

TCF niveau 4

Tiếng Đức B2

TestDaF level 4

 

(3) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tât cả các nhân viên tư vấn du học cần chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ được cấp bởi Học viện quản lý giáo dục hoặc các cơ sở được Sở giáo dục và đào tạo công nhận khác. Thời gian một lớp học khoảng 15 ngày (8 buổi trên lớp, 7 buổi thực hành tại cơ sở) với mức học phí khoảng 3.000.000 VNĐ/khóa. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học không có thời hạn nên các nhân viên không cần thiết phải học lại khi gia hạn giấy phép.

2.2.2. Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

STT LOẠI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

TÀI LIỆU LUẬT THÀNH ĐÔ SOẠN THẢO

1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học; Người đại diện theo pháp lý ký và đóng dấu
2. Quyết định về việc thành lập trung tâm tư vấn du học Chủ sở hữu/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV ký và đóng dấu
3. Danh sách đội ngũ nhân viên công ty phụ trách hoạt động tư vấn du học Người đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
4. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học Người đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
5. Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học Chủ sở hữu/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV ký và đóng dấu
6. Bảng kê cơ sở vật chất Người đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu

TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ/CUNG CẤP

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bản sao
8. Thông tin đội ngũ nhân sự (Thông tin cá nhân, chức vụ,…)
9. Hồ sơ cá nhân của giám đốc trung tâm tư vấn du học (Giám đốc trung tâm có thể đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty) gồm:

– CMND/CCCD/Hộ chiếu

– Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có

– Sơ yếu lý lịch

Bản sao
10. Hồ sơ cá nhân nhân viên trực tiếp tư vấn du học

– CMND/CCCD/Hộ chiếu

– Bằng đại học trở lên;

– Chứng chỉ ngoại ngữ

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Sơ yếu lý lịch;

Bản sao
11. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất:

– Hợp đồng thuê trụ sở

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất

Bản sao
12. Tài liệu định hướng du học Bản gốc
13. Mẫu hợp đồng du học tự túc Bản sao
tổng đài tư vấn pháp luật
Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

3.1. Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép tư vấn du học

Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ như quy định tại Mục 2.2.2. Sở GD&ĐT sẽ tiếp nhận hồ sơ và gửi lại giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng thì Sở GD&ĐT sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Sở GD&ĐT tiến hành thẩm tra các điều kiện như quy định tại Mục 2.2.1 nếu hồ sơ đáp ứng Bước 2.

Bước 4: Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3.2. Cách thức thực hiện

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi hồ sơ theo một trong hai cách sau:

+ Trực tiếp tại Sở GD&ĐT

+ Qua đường bưu điện

3.3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sở GD&ĐT nơi tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đặt trụ sở

3.4. Thời hạn giải quyết

Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ làm việc

3.4. Lệ phí

Không

3.5. Thời hạn của giấy phép

Thông thường là 05 năm

IV. DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

(1) Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện xin giấy phép tư vấn du học theo quy định;

(2) Tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học;

(3) Tiến hành Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên hệ chỉnh sửa bổ sung hồ sơ (Nếu có);

(4) Hướng dẫn và phối hợp với Quý khách tiếp đoàn kiểm tra khi xuống kiểm tra tại đơn vị;

(5) Nhận kết quả: Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học – Giấy phép tư vấn du học;

(6) Bàn giao kết quả cho Quý khách;

(7) Phối hợp và hỗ trợ tư vấn pháp lý trong suốt quá trình Quý khách hoạt động tư vấn du học;

(8) Cập nhật và thông tin đến Quý khách các quy định của pháp luật hiện hành và đặc biệt khi có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực tư vấn du học và cấp giấy phép tư vấn du học

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo:

Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Đô về các nội dung liên quan đến Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học. Trong quá thực hiện thủ tục hành chính nếu Quý khách hàng gặp phải bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp và tư vấn. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, Luật Thành Đô tin rằng sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)