Trung tâm tư vấn du học là một trong các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập phục vụ mục đích kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học. Thủ tục thành lập và chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học tương đối phức tạp, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì mới có thể thành lập trung tâm tư vấn du học. Trong khuôn khổ bài viết này, Luật Thành Đô xin giới thiệu tới quý độc giả Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học.

Thu tuc tam ngung kinh doanh tu van du hoc e1598497356981
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tư vấn du học

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP/Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP/Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT/Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẠM NGỪNG KINH DOANH TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Trung tâm tư vấn du học là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, do doanh nghiệp thành lập phục vụ mục đích kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn học của doanh nghiệp. Thông thường khi thành lập trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp sẽ đặt địa chỉ của trung tâm tại trụ sở chính của doanh nghiệp để thuận tiện trong quá trình quản lý và vận hành trung tâm, khi đó để tạm ngừng kinh doanh dịch vụ trung tâm tư vấn du học, người có thẩm quyền của doanh nghiệp chỉ cần ra quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học và có thông báo tới Sở giáo dục và Đào tạo nơi quản lý hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

Tuy nhiên trường hợp doanh nghiệp thành lập trung tâm tư vấn du học ngoài trụ sở chính, khi đó trung tâm tư vấn du học là một chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Theo khoản 2 điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh như sau:

“2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.”

Theo đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh trước sau đó mới ra quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học và thông báo tới Sở giáo dục và Đào tạo nơi quản lý hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

Giấy phép hoạt động trung tâm tư vấn du học
Giấy phép hoạt động trung tâm tư vấn du học

III. THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

3.1. Trường hợp trung tâm tư vấn du học có cùng địa chỉ với doanh nghiệp

Đối với trường hợp trung tâm tư vấn du học có địa chỉ đồng thời là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh theo các bước sau:

Bước 01: Doanh nghiệp đảm bảo đã chấm dứt toàn bộ các công việc tại trung tâm tư vấn du học trước khi tạm ngừng hoạt động trung tâm;

Bước 02: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (giám đốc, tổng giám đốc…) ra quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 03: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của trung tâm tư vấn du học kèm theo quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học tới Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở trong đó ghi rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

Sau khi gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học, thông thường Sở giáo dục và Đào tạo chỉ nhận hồ sơ mà không có văn bản trả lời doanh nghiệp về việc tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

3.2. Trường hợp trung tâm tư vấn du học khác địa chỉ với doanh nghiệp

Bước 01: Doanh nghiệp đảm bảo đã chấm dứt toàn bộ các công việc tại trung tâm tư vấn du học trước khi tạm ngừng hoạt động trung tâm;

Bước 02: Doanh nghiệp tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, địa điểm kinh doanh nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở chính. Hồ sơ tạm ngừng chi nhánh, địa điểm kinh doanh bao gồm các thành phần sau:

– Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (trong trường hợp ủy quyền)

– Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người trực tiếp nộp hồ sơ (trong trường hợp ủy quyền)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở;

Bước 03: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (giám đốc, tổng giám đốc…) ra quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 04: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của trung tâm tư vấn du học kèm theo quyết định tạm ngừng hoạt động của trung tâm tư vấn du học tới Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở trong đó ghi rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

Sau khi gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học, thông thường Sở giáo dục và Đào tạo chỉ nhận hồ sơ mà không có văn bản trả lời doanh nghiệp về việc tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ thủ tục tạm ngừng hoạt động trung tâm tư vấn du học. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô qua địa chỉ email hoặc số điện thoại dưới đây.

5/5 - (2 bình chọn)