Nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư, trường hơp điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chỉ trương đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành thủ tục. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ trả lời thắc mắc của nhà đầu tư: “Điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện thủ tục gì?”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư
Điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẪN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN PHẢI CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật Đầu tư 2020: Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

2.1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

– Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận chủ trương;

– Nộp 08 bộ hồ sơ xin chấp thuận chủ trương tại Bộ kế hoạch và đầu tư;

– Giải trình về hồ sơ xin chấp thuận chủ trương (nếu có);

– Sau 63 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

– Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.1.2. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

– Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận chủ trương;

– Nộp 04 bộ hồ sơ xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố;

– Giải trình về hồ sơ xin chấp thuận chủ trương (nếu có);

– Sau 35 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

– Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.1.3. Thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN

– Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận chủ trương;

– Nộp 04 bộ hồ sơ xin chấp thuận chủ trương tại Ban quản lý các KCN;

– Giải trình về hồ sơ xin chấp thuận chủ trương (nếu có);

– Sau 35 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

– Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

3.1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

(2) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(3) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

(5) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(9) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

Sau khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có nội dung liên quan) sau khi thực hiện xong các thủ tục trên.

Bài viết liên quan:

chấp thuận chủ trương đầu tư của thủ tướng

chấp thuận chủ trương của ban quản lý các khu công nghiệp

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến câu hỏi: Điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện thủ tục gì?. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

Đánh giá bài viết này