Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương, Nhà đầu tư có thể điều chỉnh dự án đầu tư trong quá trình hoạt của mình nếu có sự thay đổi về nội dung của dự án đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương của ban quản lý các khu công nghiệp
Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương của ban quản lý các khu công nghiệp

II. THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Ban quản lý các khu công nghiệp (hay còn gọi là Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) có thẩm quyền chấp thuận chủ trương trong các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị;

dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh mà nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

3.1. Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp

Danh mục hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định của Luật Đầu tư năm 2020 (nếu có).

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp

Nhà đầu tư chuận bị 04 bộ hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh chấp thuận chủ trương;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan liên quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh chấp thuận chủ trương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định này sẽ được gửi cho nhà đầu tư, các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký mới cho Nhà đầu tư.

Bài viết cùng chủ đề:

quyết định chủ trương đầu tư

xin quyết định chủ trương đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương cảu Ban quản lý các khu công nghiệp”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô để được Luật sư giải đáp chi tiết: 0919 089 888.

5/5 - (1 bình chọn)