Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, có nhiều trường hợp công ty phải thay đổi trụ sở của mình. Trong trường hợp này, công ty cần phải tiến hành những thủ tục gì? Trong bài viết sau đây, Luật Thành Đô sẽ tư vấn chủ đề: Thay đổi địa chỉ khác quận công ty cổ phần tại Hà Nội

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;

– Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

đổi địa chỉ khác quận công ty cổ phần (ảnh minh họa)
đổi địa chỉ khác quận công ty cổ phần (ảnh minh họa)

II. KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHÁC QUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HÀ NỘI CẦN TIẾN HÀNH THỦ TỤC GÌ?

Khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.”

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là một trong các nội dung chủ yếu của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, công ty phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về trụ sở doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, trong trường hợp công ty không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng – 5.000.000 đồng khi quá hạn từ 1 – 30 ngày.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng khi quá hạn từ 31 – 90 ngày.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng khi quá hạn từ 91 ngày trở lên.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Theo đó, trong trường hợp chuyển trụ sở doanh nghiệp khác quận, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty cần phải thực hiện thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế.

Như vậy, khi thay đổi địa chỉ khác quận, công ty cổ phần cần tiến hành:

– Thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế;

– Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHÁC QUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HÀ NỘI Ở CƠ QUAN THUẾ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi địa chỉ khác quận của công ty cổ phần tại Hà Nội bao gồm:

(1)  Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

Bước 2: Nộp hồ sơ

Công ty nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi).

Bước 3: Nhận kết quả

Công ty nhận Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế);

– Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế).

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHÁC QUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HÀ NỘI Ở PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở khác quận của công ty cổ phận tại Hà Nội bao gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

(2) Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ khác quận của công ty cổ phần tại Hà Nội;

(3) Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ khác quận của công ty cổ phần tại Hà Nội;

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ khác quận công ty cổ phần tại Hà Nội:

Hiện nay, Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội tiếp nhận hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh 100% qua mạng điện tử. Vì vậy, doanh nghiệp nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi địa chỉ khác quận của công ty cổ phần tại Hà Nội tại trang: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Bước 3: Nhận kết quả:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

– Phí công bố nội dung thay đổi địa chỉ khác quận công ty cổ phần tại Hà Nội là: 100.000 đồng/lần

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề Thay đổi địa chỉ khác quận công ty cổ phần tại Hà Nội, mọi vướng mắc liên quan Quý bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)