Hiện nay nhu cầu thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại các địa phương đang tăng nhanh bởi nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh, đầu tư và phát triển. Do đó, việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện có thể xảy ra khi chuyển đổi trụ sở văn phòng đại diện. Vậy thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện được thực hiện như thế nào? Để giải đáp vấn đề này, Luật Thành Đô xin giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết: Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện mới nhất.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện mới nhất
Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện mới nhất

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Theo Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp”

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ta có các trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện như sau:

(1) Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện trong cùng quận, huyện văn phòng đại diện đã đăng ký. Trường hợp thay đổi này không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý;

(2) Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký. Trường hợp thay đổi ngày dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MỚI NHẤT

3.1. Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

3.1.1. Trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện trong cùng quận, huyện

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện trong trường hợp này, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Trường hợp nếu hồ sơ thay đổi cả người đứng đầu của văn phòng đại diện thì kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện;

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện bao gồm các loại giấy tờ nêu tại Mục IV.;

Bước 2: Khi nhận được Thông báo đăng ký thay đổi hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3: Khi Hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thay đổi thông tin đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho đơn vị.

Lưu ý: Trong trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện cùng quận, huyện với văn phòng đại diện nơi doanh đã đăng ký sẽ không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, do đó trong trường hợp này doanh nghiệp không phải thực hiện các thủ tục về thuế đối với cơ quan thuế liên quan về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

3.1.2. Trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện sang quận/huyện khác hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện trong trường hợp này, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện chuyển đến;

Bước 2: Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện chuyển đến trao Giấy biên nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong trường hợp này, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

3.2. Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

3.3. Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

IV. HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MỚI NHẤT

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (theo Mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

(2) Trong trường hợp thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện;

(3) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có);

(4) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có).

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Chuyên mục: Tư vấn doanh nghiệp

Trang chủ: https://luatthanhdo.com/

Trên đây là bài tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề: Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện mới nhất. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết

5/5 - (1 bình chọn)