Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Thep pháp luật Việt Nam hiện hành, mua dâm, bán dâm đều là những hành vi trái pháp luật.

Vậy hành vi mua dâm, bán dâm sẽ bị xử phạt như thế nào” Hành vi mua dâm, bán dâm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Những vướng mắc pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Thành Đô trả lời tại bài viết Hành vi mua dâm, bán dâm bị xử phạt như thế nào?

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật Hình sự số 01/VBHN – VPQH do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 10 tháng 07 năm 2017;

– Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Hành vi mua dâm bán dâm bị xử phạt như thế nào?
Hành vi mua dâm bán dâm bị xử phạt như thế nào?

II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI MUA DÂM, BÁN DÂM

Điều 22 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định mức phạt tiền đối với hành vi mua dâm như sau:

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định mức phạt tiền đối với hành vi mua dâm như sau:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

– Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

– Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Điều 24 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013 cũng quy định mức xử phạt hành chính đối với các hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm như sau:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp địa điểm cho hoạt động mua dâm, bán dâm.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm;

+ Che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Lôi kéo, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác bán dâm;

+Dùng các thủ đoạn khống chế, đe dọa người mua dâm, bán dâm để đòi tiền, cưỡng đoạt tài sản.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Lợi dụng uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

+ Đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

+ Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên;

+ Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

+ Dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm.

– Hình thức xử phạt bổ sung

+ Tịch thu số tiền do vi phạm hành chính mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này;

+ Tịch thu số tiền góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm đối với hành vi quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này.

III. TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI MUA DÂM, BÁN DÂM

Tùy vào mức độ nguy hiểm của hành vi mà buôn bán rượu lậu, rượu giả có thể bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội mua dâm người dưới 18 tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 329 Bộ luật Hình sự số 01/VBHN – VPQH do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 10 tháng 07 năm 2017. Theo đó, Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

– Mua dâm 02 lần trở lên;

– Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

– Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

– Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

– Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 327 và Điều 328 Bộ luật Hình sự số 01/VBHN – VPQH do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 10 tháng 07 năm 2017 cũng quy định mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm (làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm) như sau:

* Đối với tội chứa mại dâm:

– Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

+ Có tổ chức;

+ Cưỡng bức mại dâm;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Chứa mại dâm 04 người trở lên;

+ Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45%;

+ Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

+ Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+ Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% trở lên.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

+ Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+ Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

+ Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

– Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

* Đối với tội môi giới mại dâm

– Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+ Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

– Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Hành vi mua dâm, bán dâm bị xử phạt như thế nào? Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 0919 089 888 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này