Quan hệ với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi có phạm tội không ?, đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay. Trong nhiều trường hợp, khi quan hệ với nhau nhưng không tìm hiểu rõ đối phương của mình đang nằm ở độ tuổi nào, hoặc có thể biết nhưng vẫn cố tình thực hiện các hành vi quan hệ với nhau. Như vậy, quan hệ với trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi có phạm tội không. Luật sư sẽ trả lời về vấn đề này.

Đối với việc quan hệ với trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, đây là lứa tuổi nhạy cảm, nhận thức chưa thực sự rõ ràng, nên pháp luật cũng quy định chặt chẽ liên quan đến vấn đề này trong giới hạn độ tuổi. Việc quan hệ ở đây có thể tự nguyện hoàn toàn từ hai phía, hoặc không tự nguyện. Chúng tôi chỉ ra hai trường hợp cho vấn đề này.

quan hệ với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi có phạm tội không
quan hệ với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi có phạm tội không

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)

II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 16 ĐẾN 18 TUỔI CÓ PHẠM TỘI KHÔNG ?

Trường hợp 1: Bạn và đối tượng khác là trẻ em trong độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi quan hệ với nhau hoàn toàn tự nguyện

– Hành vi quan hệ của bạn là quan hệ tự nguyện và bạn không đe dọa hay dùng vũ lục để bắt buộc bạn gái miễn cưỡng quan hệ với mình, vì vậy bạn không phạm Tội cưỡng dâm theo quy định tại Điều 143 Bộ luật hình sự năm 2015

Điều 143. Tội cưỡng dâm

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Cưỡng dâm 02 lần trở lên;

c) Cưỡng dâm 02 người trở lên;

d) Có tính chất loạn luân;

đ) Làm nạn nhân có thai;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

– Hành vi của bạn không phải là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của bạn gái hoặc thủ đoạn khác giao cấu với bạn gái trái với ý muốn của họ, vậy nên bạn không phạm Tội hiếp dâm theo quy định tại điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015

Điều 141. Tội hiếp dâm

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

c) Nhiều người hiếp một người;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Có tính chất loạn luân;

g) Làm nạn nhân có thai;

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

i) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

– Vì bạn gái đã đủ 16 tuổi nên bạn cũng không phạm Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015), Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144 Bộ luật hình sự năm 2015), Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015, Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015).

liên hệ luật sư tư vấn pháp luật
liên hệ luật sư tư vấn pháp luật

Trường hợp 2: Trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi bị ép miễn cưỡng quan hệ với bạn

Điều 143 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về Tội cưỡng dâm, theo đó Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, cụ thể tại Khoản 4Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

Như vậy trong trường hợp Trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi bị bạn dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép miễn cưỡng quan hệ với bạn thì bạn sẽ phạm Tội cưỡng dâm và bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Trường hợp 3: Đối với việc quan hệ với trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, trong đó bạn có hành vi mua dâm

Nếu bạn có hành vi mua dâm đối với trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi theo quy định tại Điều 329 Bộ luật hình sự 2015

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Như vậy, đối với quan hệ với trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, tùy vào từng trường hợp, căn cứ vào quy định của pháp luật hình sự, bạn có thể phạm tội và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Mượn xe máy không trả bị xử lý như thế nào ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của đội ngũ luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THÀNH ĐÔ VIỆT NAM để trả lời cho khách hàng câu hỏi “Quan hệ với trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi có phạm tội không”.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH THÀNH ĐÔ VIỆT NAM

Số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 1958

5/5 - (1 bình chọn)