Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là một trong các dịch vụ pháp lý nổi bật của Luật Thành Đô. Đầu tư ra nước ngoài là hoạt động của nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài. Với mong muốn giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bài viết: “Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài” để Quý khách hàng tham khảo.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

2. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

– Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.

– Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép.

– Có quyết định đầu tư ra nước ngoài.

– Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

3.1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.

3.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

– Hồ sơ:

(1) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

(2) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(3) Quyết định đầu tư ra nước ngoài;

(4) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

(5) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

– Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Trình tự: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>>> Tham khảo bài viết mới nhất: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

IV. NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Theo Điều 62 Luật đầu tư 2020, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm có:

1. Mã số dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).

4. Mục tiêu, địa điểm đầu tư.

5. Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.

7. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

V. DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đối với dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Luật Thành Đô hỗ trợ các nhà đầu tư theo ba gói dịch vụ như sau:

5.1 Dịch vụ trọn gói, bao gồm các công việc sau:

– Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin Giấy phép;

– Đại diện khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ, nhận Giấy phép;

– Hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong thời hạn 1 năm liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

5.2 Dịch vụ soạn thảo hồ sơ, bao gồm các công việc sau:

– Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin Giấy phép.

5.3 Dịch vụ tư vấn miễn phí, bao gồm các công việc sau:

Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Tư vấn xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Đăng ký đầu tư nước ngoài

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề “Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài”. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)