Khi thực hiện dự án đầu tư, vì một số lý do nào đó Nhà đầu phải điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Pháp luật hiện hành có những quy định cụ thể về việc này đặc biệt là điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều kiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư
Điều kiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN CÓ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có thể điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

– Nhà đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;

– Nhà đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Nhà đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;

– Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;

– Nhà đầu tư thay đổi mục tiêu đầu tư đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Nhà đầu tư điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư trong trường hợp tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Ngoài ra, khi điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nói chung và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nói riêng thì nhà đầu tư cần đáp ứng thêm các điều kiện sau:

– Đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (môi trường, xây dựng, giải phóng mặt bằng…)

– Điều kiện góp đủ vốn theo quy định trên quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu chưa góp đủ phải xin giãn tiến độ góp vốn trước khi điều chỉnh).

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

3.1. Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trường đầu tư

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

(5) Báo cáo tài chính trong năm gần nhất của tổ chức kinh tế thực hiện dự án hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn góp đã cam kết;

(6) Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2. Số lượng hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tihr: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3.3. Thời hạn giải quyết của hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn là 63 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời hạn là 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, thời hạn là 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

điều kiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Điều kiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này