Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Hồ sơ giải thể công ty cổ phần là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác như: khách hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhìn chung, giải thể doanh nghiệp cũng là một thủ tục khá phức tạp. Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện thủ tục trên, trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc về hồ sơ giải thể công ty cổ phần mới nhất theo Luật Doanh nghiệp 2020.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2021;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần theo quy định hiện hành
Hồ sơ giải thể công ty cổ phần theo quy định hiện hành

II. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ 03 cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Tuy nhiên, công ty cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp trong trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

III. THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Để giải thể công ty cổ phần cần qua các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty công ty cổ phần

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Tiến hành thủ tục chốt thuế đồng thời nộp hồ sơ công bố giải thể trên Phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể của công ty cổ phần, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, các cơ quan liên quan và người lao động trong doanh nghiệp. Quyết định giải thể phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty cổ phần

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

-Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về các cổ đông công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên Phòng đăng ký kinh doanh và tiến hành thủ tục trả con dấu cho Cơ quan công an (nếu có).

IV. HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, Hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm giấy tờ sau đây:

(1) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

(2) Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về giải thể doanh nghiệp.

(3) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

(4) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

(5) Danh sách người lao động

Lưu ý:

-Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

– Trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, được cho là giả mạo, những người quy định ở trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Chuyên mục: Tư vấn doanh nghiệp

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về chủ đề “Hồ sơ giải thể công ty cổ phần mới nhất”. Nếu trong quá trình tìm hiểu pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp, quý bạn đọc có bất cứ câu hỏi gì có thể liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để nhận được câu trả lời tin cậy và nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết này