Giải thể doanh nghiệp là việc tiến hành thủ tục để rút khỏi thị trường. Việc giải thể của doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh mối quan hệ giữa các thành viên nội bộ mà còn phát sinh quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác.

Đặc biệt là đối tác, nhân viên công ty, chủ nợ doanh nghiệp. Bởi hoạt động giải thể doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến tài sản của các chủ thể. Tại Vì vậy, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn cũng như cung cấp thông tin quan trọng, cần thiết liên quan đến hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty Luật Thành Đô gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng kí thuế;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH
Hồ sơ giải thể công ty TNHH

II. CÁC TRƯỜNG HỢP TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Để chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn, cần phải biết các trường hợp mà công ty trách nhiệm hữu hạn được phép giải thể. Căn cứ vào Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 các trường hợp giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn gồm:

1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2. Theo nghị quyết, quyết định của của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III. Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được giải thể khi bảo đảm đầy đủ các quy định của pháp luật:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác với cơ quan quản lý nhà nước, người lao động và chủ thể khác có liên quan

+ Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

IV. HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỚI NHẤT

4.1. Hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

– Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn ký, đóng dấu (trường hợp người đại diện theo uỷ quyền ký thì phải có giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty Trách nhiệm hữu hạn;

– Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: 01 bản chụp từ bản chính (có xác nhận, ký tên, đóng dấu của người nộp thuế).

Nộp hồ sơ tại Cục thuế quản lý trực tiếp của công ty trách nhiệm hữu hạn

4.2. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Công ty làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế nơi công ty trách nhiệm hữu hạn đặt trụ sở. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:

– Quyết định giải thể của hội đồng thành viên;

– Thông báo giải thể doanh nghiệp;

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 105/2020/TT-BTC;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng kí thành lập doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn.

4.3. Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp giải thể tự nguyện

Hồ sơ đối với việc giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn trong các trường hợp tại điểm a,b,c Mục 2.1 bài viết bao gồm:

+ Thông báo giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Nghị quyết, quyết định giải thể của Hội đồng thành viên. Nội dung nghị quyết, quyết định bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn (nếu có);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông báo của cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

4.4. Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Đối với hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án gồm:

+ Nghị quyết, quyết định giải thể của Hội đồng thành viên;

+ Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể công ty của Tòa án;

+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn (nếu có);

+ Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4.5. Nộp hồ sơ

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành nộp hồ sơ thông báo quyết định giải thể tại Phòng Đăng ký doanh nghiệp-Sở Kế hoạch Đầu tư để quyết định giải thể được công bố trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Tiếp nhận vốn góp của thành viên công ty TNHH

Thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Trên đây là một số tư vấn của công ty liên quan đến vấn đề “Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất”.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến loại hình doanh nghiệp này. Đặc biệt, Luật Thành Đô sẽ đồng hành cùng Quý khách trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)