Hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư là chủ đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư là việc nhà đầu tư đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh lại các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản giấy hoặc bản lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư do có sự sai lệch so với hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý.

Trên thực tế, việc xảy ra những sai sót về các thông tin được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng khá phổ biến. Vì vậy, trong nội dung bài viết này, Luật Thành Đô sẽ tư vấn và hướng dẫn Quý bạn đọc cũng như các nhà đầu tư chuẩn bị “Hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư” để thực hiện thủ tục khi cần thiết.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư
Hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

II. HỒ SƠ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Các trường hợp thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

– Khi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý. Trường hợp này nhà đầu tư sẽ được hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư cho chính xác.

– Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, nhà đầu tư đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư cho chính xác.

2.2. Hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

– Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.I.18 quy định tại Phụ lục A Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT; Trong đó nêu rõ: Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp là gì? Nay đăng ký sửa thành gì? và: Lý do hiệu đính;

– Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp;

– Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư thì người làm thủ tục thay phải có một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư và Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư.

Lưu ý: Nếu được cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư mới thì khi nhận kết quả, nhà đầu tư phải nộp lại bản gốc tất các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

2.3. Quy trình thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.2 và nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ và trả kết quả.

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét hồ sơ, tiến hành hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trả kết quả cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.4. Cơ quan có thẩm quyền hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

– Sở kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2.5. Lệ phí

Không

III. THỦ TỤC HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

3.1. Quy định về thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư quy định như sau:

Điều 41. Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

….

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý. Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

3. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

3.2. Trình tự thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở.

Trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đầu tư.

Lệ phí: Không có.

Mẫu văn bản đề nghị hiệu đính thông tin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tham khảo:

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

—–******——