Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng vô cùng phức tạp, yêu cầu những điều kiện khắt khe. Do đó, sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần phải kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận. Trường hợp bị sai thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư so với hồ sơ đăng ký, cần phải được chỉnh sửa lại, việc chỉnh sửa đó được gọi là hiệu đính thông tin. Để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về thủ tục này, Luật Thành Đô xin gửi đến bài viết “Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

2.1. Các trường hợp cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Có 2 trường hợp nhà đầu tư cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể:

(1) Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý.

(2) Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư.

Xem thêm:

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư

Không thay đổi giấy chứng nhận đầu tư bị phạt như thế nào?

2.2. Thành phần hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu;

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp

(3) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

2.3. Cơ quan thực hiện

Cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

– Sở kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án

+ Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế

2.4. Thời hạn giải quyết

Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

2.5. Kết quả

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Theo Mẫu A.II.10 Phụ lục A Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư)

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến vấn đề Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

III. MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Mẫu văn bản đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.18 Phụ lục A Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Mẫu này như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

 

Tổ chức kinh tế đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (số, ngày cấp, cơ quan cấp).

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….

2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày……..

3. Mã số thuế:………………….

III. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:

STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

2. Nội dung hiệu đính:

2.1. Nội dung hiệu đính 1:

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:

– Nay đăng ký sửa thành:

– Lý do hiệu đính:

2.2. Nội dung hiệu đính tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

… ……., ngày ….. tháng ….. năm……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

5/5 - (1 bình chọn)