Giấy phép nhập khẩu rượu sẽ có thời hạn hiệu lực 5 năm. Trước 30 ngày khi giấy phép hết hiệu lực, hoặc trong thời hạn sử dụng giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, thương nhân phải tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu. Mặc dù đã có giấy phép nhập khẩu rượu, tuy nhiên không phải thương nhân nào cũng có thể hiểu rõ được thủ tục và hồ sơ khi tiến hành xin cấp lại giấy phép.

Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu
Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu

II. THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU RƯỢU

Thương nhân tiến hành nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu trong các trường hợp sau:

– Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực;

– Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng.

2.1. Thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu do hết thời hạn hiệu lực

Khoản 1 điều 27 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu quy định về trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Như vậy, đối với trường hợp này, thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu được tiến hành như trường hợp cấp mới giấy phép nhập khẩu rượu, thủ tục tiến hành như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc hồ sơ trực tuyến đến bộ phận một cửa của Bộ Công thương và nhận Giấy biên nhận thời hạn trả kết quả;

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định;

(4) Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;

(5) Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

(6) Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

+ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

(7) Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Bước 2: Bộ Công thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công thương sẽ xem xét và cử đoàn thanh tra xuống trụ sở để đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện của doanh nghiệp xin cấp phép, nếu đã đáp ứng đầy đủ, Bộ Công thương sẽ cấp giấy phép kinh doanh phân phối rượu cho doanh nghiệp;

Bước 4: Doanh nghiệp tới trực tiếp Bộ Công thương để nhận giấy phép hoặc đăng ký nhận giấy phép qua đường bưu điện.

2.2. Thủ tục xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu do bị mất hoặc bị hỏng

Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Bộ công thương

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

(2) Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ công thương xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Doanh nghiệp tới trực tiếp Bộ Công thương để nhận giấy phép hoặc đăng ký nhận giấy phép qua đường bưu điện.

– Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

– Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

III. DỊCH VỤ XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU RƯỢU CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn doanh nghiệp về các điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để xin cấp lại Giấy phép nhập khẩu rượu tại cơ quan có thẩm quyền;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp lại Giấy phép nhập khẩu rượu;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(6) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(7) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(8) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp lại Giấy phép nhập khẩu rượu.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết trên, nếu có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc.

5/5 - (1 bình chọn)