Đối với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam hiện nay thì đầu tư ra nước ngoài không còn là một khái niệm xa lạ. Bài viết sau đây Luật Thành Đô sẽ tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài để quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

1. Dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư trước hết cần phải xin quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với những dự án này. Hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị và cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm có:

– Đề xuất dự án đầu tư gồm: xác định sơ bộ vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn; hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án; các giai đoạn đầu tư (nếu có), tiến độ thực hiện dự án;

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

– Văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư hoặc cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ;

Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

– Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; Bản sao thẻ căn cước, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật khoa học và công nghệ.

Gửi quyết định văn bản quyết định chủ trương đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

2. Dự án đầu tư không thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị cấp giay phep dau tu ra nuoc ngoai cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm có:

– Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; Bản sao thẻ căn cước, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư hoặc văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;

– Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật khoa học và công nghệ.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 15 ngày, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Quý khách có nhu cầu cần hỗ trợ thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.