Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất theo Luật đầu tư năm 2020 được quy định tại Danh mục mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hà Nội 2021
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hà Nội 2022

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/04/2021 và có giá trị thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt đầu tư tại Việt Nam và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Bài cùng chuyên mục:

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định của Luật Đầu tư năm 2020

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp cấp mới

Mẫu A.II.8

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Trường hợp cấp mới)

(Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư)

Tải về tại đây

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hà Nội

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hà Nội 2023
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hà Nội 2023

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hà Nội 2023

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hà Nội 2023

5/5 - (1 bình chọn)