Việt Nam trong vài năm trở lại đây luôn là một điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư quốc tế trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, điển hình là lĩnh vực kinh doanh trò chơi, hàng loạt các công ty kinh doanh trò chơi có vốn nước ngoài được thành lập và phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, kinh doanh trò chơi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy các nhà đầu tư cần phải xin giấy phép con, để các nhà đầu tư nắm rõ về thủ tục liên quan đến lĩnh vực này Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thành lập công ty kinh doanh trò chơi có vốn nước ngoài”.

Thành lập công ty kinh doanh trò chơi có vốn nước ngoài
Thành lập công ty kinh doanh trò chơi có vốn nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Biểu cam kết của Việt Nam tại WTO;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm bài viết:

Thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Thủ tục cấp giấy phép game online G1, G2, G3, G4

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Căn cứ biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO thì việc kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn vào một doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp giấy phép với tỷ lệ tối đa phần vốn góp là 49% (CPC 964). Như vậy nhà đầu tư nước ngoài không thể tự mình thành lập doanh nghiệp kinh doanh trò chơi mà phải góp vốn vào một doanh nghiệp khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Căn cứ vào Phụ lục I-B danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì trò chơi điện tử thuộc “26.Dịch vụ thể thao, giải trí” thuộc ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, để đầu tư kinh doanh trò chơi, nhà đầu tư cần lựa chọn một doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam để góp vốn với tỷ lệ tối đa phần vốn góp là 49%.

III. THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY KINH DOANH TRÒ CHƠI

Căn cứ khoản 2 điều 26 Luật đầu tư quy định:

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

3.1. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thành lập công ty kinh doanh trò chơi có vốn nước ngoài

Theo đó, đối với lĩnh vực kinh doanh trò chơi là ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường nên trước khi nhà đầu tư góp vốn vào công ty tại Việt Nam cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty tại Việt Nam.

Về thành phần hồ sơ thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp được quy định tại điều 66 Nghị dịnh 31/2021/NĐ-CP như sau:

– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

– Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (trong trường hợp cần thiết)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở kế hoạch và Đầu tư) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài.\

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

3.2. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thành lập công ty kinh doanh trò chơi có vốn nước ngoài

Hồ sơ cần chuẩn bị

Thông báo thay đổi

– Bản sao biên bản họp/Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc điều chỉnh

– Danh sách thành viên công ty

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với tổ chức nước ngoài

– Bản sao có chứng thực tài liệu pháp lý của nhà đầu tư cá nhân; Bản dịch công chứng bản hợp pháp hóa tài liệu pháp lý của nhà đầu tư là tổ chức.

– Bản sao chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

– Văn bản ủy quyền

Công ty nộp 01 bộ hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Thời gian thực hiện thủ tục: 3 ngày làm việc

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh và thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử cho doanh nghiệp, Công ty có thể xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có nhu cầu)

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tham khảo bài viết:

Trên đây là toàn bộ thủ tục thành lập công ty kinh doanh trò chơi có vốn nước ngoài. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này