Rượu là một mặt hàng chiếm tỷ lệ tiêu thụ khá lớn trên thị trường Việt Nam. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì nhu cầu của con người cũng ngày một tăng lên, mức độ sử dụng và tiêu thụ rượu theo đó tăng lên nhanh chóng. Các doanh nghiệp bắt đầu định hướng sang lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu rượu. Tuy nhiên, nhập khẩu rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu rượu phải đáp ứng các điều kiện và được cấp phép theo quy định của pháp luật, ngoài ra doanh nghiệp sẽ có các quyền và nghĩa vụ nhất định.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhập khẩu rượu
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhập khẩu rượu

Bài viết: “Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhập khẩu rượu” của Luật Thành Đô sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng về vấn đề này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU RƯỢU

Điều 30 Nghị định số 105/2017/NĐ – CP về kinh doanh rượu quy định:

1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

2. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩuhoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Nghị định này, rượu nhập khẩu phải đáp ứng quy định sau:

a) Phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm

4. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật
liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật

Điều 18 Nghị định số 105/2017/NĐ – CP và Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ – CP quy định về Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

1. Quyền và nghĩa vụ chung:

a) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

c) Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu:

a) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

4. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

5. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;

b) Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân

Xin cấp giấy phép bán buôn rượu – Liên hệ Luật Thành Đô

Pháp luật hiện hành không có điều nào quy định cụ thể về Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhập khẩu rượu. Tuy nhiên, vì ngành nghề kinh doanh nhập khẩu rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và có liên quan trực tiếp đến hoạt động phân phối rượu, bán buôn rượu và bán lẻ rượu, vậy nên doanh nghiệp nhập khẩu rượu cũng phải có các quyền và nghĩa vụ chung của doanh nghiệp kính doanh rượu, bao gồm:

(1) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

(2) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

(3)Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này;

Ngoài ra, doanh nghiệp nhập khẩu rượu cũng có đủ các quyền và nghĩa vụ tương tự như doanh nghiệp phân phối rượu, bao gồm:

(1) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

(2) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

(3) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

(4) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

III. ĐIỀU KIỆN CỦA DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU RƯỢU

Doanh nghiệp nhập khẩu rượu phải có Giấy phép phân phối rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Theo đó, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện để xin Giấy phép phân phối rượu, bao gồm các điều kiện sau:

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

(2) Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng;

(3) Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định;

(4) Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết có thể bạn quan tâm: Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết trên, nếu có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc.

Đánh giá bài viết này