Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu xin giấy phép bán buôn rượu nhưng chưa nắm rõ về điều kiện cũng như hồ sơ, thủ tục cần thực hiện như thế nào. Để đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, doanh nghiệp nên sử dụng gói dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín để có thể được thực hiện thủ tục xin cấp phép trên.

Công ty Luật Thành Đô tự hào là hãng luật uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực xin cấp giấy phép về kinh doanh rượu. Bài viết dưới đây sẽ giúp Qúy khách hàng nắm rõ hơn và từ đó sử dụng dịch vụ về “Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu” do đơn vị chúng tôi cung cấp.

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu
Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

2.1. Chi tiết về các công việc liên quan đến dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu của Luật Thành Đô

– Liên hệ, trao đổi với doanh nghiệp để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách liên quan đến hoạt động bán buôn rượu;

– Phối hợp với doanh nghiệp để hoàn thiện các điều kiện xin cấp Giấy phép bán buôn rượu theo quy định;

– Chuẩn bị các giấy tờ, yêu cầu nhà cung cấp phân phối rượu cung cấp các tài liệu cần thiết để doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;

– Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép bán buôn rượu;

– Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép giấy phép bán buôn rượu tại Sở Công Thương;

– Thực hiện các công việc liên quan đến việc giải trình, bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu từ cơ quan nhà nước;

– Hỗ trợ doanh nghiệp để tiếp đoàn kiểm tra thẩm định cơ sở từ cơ quan chức năng;

– Thay mặt doanh nghiệp nộp phí thẩm định và nhận kết quả là giấy phép bán buôn rượu cho khách hàng;

2.2. Lệ phí và phí dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

– Lệ phí:

Căn cứ điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí khi thẩm định các hoạt động thương mại thì mức thẩm định kinh doanh đối với sản phẩm rượu là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

– Phí dịch vụ:

Trường hợp Qúy khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu từ Công ty Luật Thành Đô, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận Báo giá phí dịch vụ cụ thể

Dịch vụ xin cấp Giấy phép bán buôn rượu
Dịch vụ xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

III. TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU

Theo Điều 12 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán buôn rượu thương nhân phải đáp ứng như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

IV. TƯ VẤN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU

4.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Theo quy định pháp luật hiện hành, để được cấp giấy phép bán buôn rượu cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

(3) Các giấy tờ, tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.Xin giấy phép bán buôn rượu;

(4) Tài liệu chứng minh liên quan đến nhà cung cấp rượu, bao gồm các giấy tờ sau:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.2. Quy trình xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Nơi nộp hồ sơ: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Công Thương (là cơ quan cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép bán buôn rượu cho thương nhân.

Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu luatthanhdo 0919 089 888
Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu luatthanhdo 0919 089 888

V. THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ ?

Theo quy định hiện hành, thương nhân được cấp giấy phép bán buôn rượu có quyền và nghĩa vụ như sau:

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:

Thứ nhất, thương nhân có quyền mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

Thứ hai, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép

Thứ ba, bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

Thứ tư, bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

Thứ năm, trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

Thứ sáu, Thương nhân có nghĩa vụ niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu, Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và uy tín, Quý khách hàng sẽ luôn cảm thấy hài lòng khi sử dụng dịch vụ do đơn vị chúng tôi cung cấp.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu ?

Quý khách hàng tham khảo mẫu đơn đề nghị tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP, mẫu số 01. Hoặc tham khảo tại các bài viết tư vấn giấy phép rượu của Công ty Luật Thành Đô.
Cần hỗ trợ liên hệ: 1900 1958 hoặc 0919.089.888

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội ?

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bán buôn rượu là Sở Công thương.
Cơ quan có thẩm quyền tại Hà Nội là Sở Công thương Hà Nội
Địa chỉ: 331 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu ?

Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực pháp lý, công ty Luật Thành Đô là một đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ trọn gói xin cấp giấy phép bán buôn rượu/ phân phối rượu/ bán lẻ rượu/ bán rượu tiêu tùng tại chỗ.
Liên hệ Luật sư để được tư vấn giấy phép: 0919.089.888

Cách thức nộp hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu ?

Quý khách nộp hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tới Sở Công thương.

5/5 - (5 bình chọn)