Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Để được cấp phiếu lý lịch tư pháp người yêu cầu cấp cần phải điền thông tin vào: Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong bài viết này Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho quý khách hàng mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và hướng dẫn cách điền tờ khai này.

Mẫu tờ khai và hướng dẫn điền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu tờ khai và hướng dẫn điền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

 

 

I. MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

 

Kính gửi: ………………………………………………………….

1. Tên tôi là[1]:………………………………………………………………………………………

2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………

3. Giới tính :……………………………………………………………………………………….

4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……………………………

5. Nơi sinh[2]:……………………………………………………………………………………….

6. Quốc tịch:………………………………………………

7. Dân tộc:……………………………………….

8. Nơi thường trú 3:……………………………………………………………………………………………………..

9. Nơi tạm trú4:…………………………………………………………………………………………………………..

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:………………………….

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:……………………………………………. .

11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………

12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………

13. Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………

14. Số điện thoại/e-mail:……………………………………………………………………… .

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc6
 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: ………………………………………………………

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

II. HƯỚNG DẪN ĐIỀN TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Ghi chú:

[1] Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

[2] Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và Lý lịch tư pháp số 2

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua hotline: 0919 089 888 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

5/5 - (1 bình chọn)