Khu công nghiệp, khu kinh tế là một trong số những địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2020. Bên cạnh những quy định chung về ưu đãi đầu tư, khu công nghiệp và khu kinh tế cũng sẽ có những quy định đặc thù. Để rõ hơn về những chính sách ưu đãi đầu tư mà nhà nước dành cho khu công nghiệp và khu kinh tế, Luật Thành Đô trân trọng gửi đến quý khách hàng bài viết “Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

– Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2019 hướng dẫn quy định tại khoản 4 điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế ảnh minh họa
Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế ảnh minh họa

II. KHÁI NIỆM KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

– Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái.

– Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế quy định tại Nghị định này bao gồm khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu.

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư. Khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế được quy định cụ thể như sau:

(1) Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư (cụ thể được quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 23 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

(2) Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Đối với giá trị tài sản cố định: Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

– Đối với chi phí (trừ trường hợp đối với giá trị tài sản cố định): Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

(3) Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thủ tục hành chính đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Xem thêm:

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.