Trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài là trung tâm thực hiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, có sự góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình hoạt động có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở cần phải thực hiện thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh, Luật đầu tư và Luật giáo dục, cụ thể về thủ tục và các bước thực hiện được Luật Thành Đô phân tích tại bài viết dưới đây.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài
Thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Các trường hợp thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

Pháp luật không quy định cụ thể về quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ của trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đối chiếu với quy đinh chung của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và các quy định liên quan đến giấy phép tư vấn du học, thì việc thay đổi địa chỉ của trung tâm tư vấn du học được chia làm các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài trùng với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đã được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Trong trường hợp này, việc thay đổi địa chỉ của Công ty dẫn đến sự thay đổi về địa chỉ trung tâm tư vấn du học, do đó trường hợp này Khách hàng phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng kí đầu tư về trụ sở Công ty, sau đó làm hồ sơ thay đổi địa chỉ của trung tâm tư vấn du học.

Về hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp: Khi thay đổi địa chỉ công ty nếu địa chỉ mới của Công ty trong cùng quận/huyện thì không cần chuyển hồ sơ thuế. Còn thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện, hoặc thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố thì cần phải chuyển hồ sơ thuế từ cơ quan quản lý thuế cũ sang cơ quan quản lý thuế mới. Khi chuyển hồ sơ thuế thì cần phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế đối với cơ quan quản lý thuế cũ và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế sau đó mới chuyển được hồ sơ thuế sang cơ quan thuế tại nơi có trụ sở mới.

Sau khi hoàn thành thủ tục về chuyển thuế tại cơ quan thuế, Công ty làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Sở kế hoạch và đầu tư theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

Về hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Khách hàng cần làm thủ tục điều chỉnh địa chỉ trụ sở tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư.

Sau các bước trên, Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép của trung tâm tư vấn du học.

Trường hợp 2: Địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài không trùng với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đã được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Trường hợp này việc thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài không ảnh hưởng đến việc thay đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp đã được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, do đó doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi dịa chỉ của trung tâm tư vấn du học.

Do hiện nay pháp luật không quy định về thủ tục thay đổi, điều chỉnh các nội dung trên giấy phép tư vấn du học, do đó khi thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài, Công ty cũng phải xin cấp mới lại giấy phép này.

Đối với cả 02 trường hợp trên, đối với trường hợp 01 Khách hàng cần thực hiện xong việc thay đổi địa chỉ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư sau đó mới thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài, Về hồ sơ thay đổi trụ sở trung tâm tư vấn du học trên giấy phép tư vấn du học sau khi hoàn thiện các bước trên bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro của trung tâm tư vấn du học đối với người được tư vấn du học;

(2) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp;

(3) Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thành lập trung tâm tư vấn du học;

(4) Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học;

(5) Hồ sơ của giám đốc trung tâm:

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

– Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có;

– Giấy khám sức khoẻ chứng minh giám đốc trung tâm tư vấn du học có đủ năng lực, sức khoẻ để đảm nhiệm công việc;

(6) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học. Ngoài ra khách hàng cần chuẩn bị thêm các giấy tờ của các nhân viên trực tiếp tư vấn du học và lưu trữ tại trung tâm tư vấn du học để đối chiếu như sau:

– Bản sao Hợp đồng lao động;

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

– Bản sao bằng cử nhân trở lên;

– Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ;

(7) Điều lệ trung tâm tư vấn du học;

(8) Quy trình hoạt động tư vấn du học;

(9) Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất:

– Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở trung tâm tư vấn du học;

– Bản chụp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà ở nơi đặt trụ sở;

(10) Tài liệu định hướng du học;

(11) Mẫu hợp đồng du học tự túc;

(12) Biên bản ghi nhớ với đối tác (Nếu có);

Ngoài ra, nếu Quý khách hàng đặt trụ sở trung tâm tư vấn du học tại các toà nhà văn phòng, các công trình phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy, thẩm định phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng cần cung cấp thêm bản sao của giấy phép phòng cháy chữa cháy khi có yêu cầu.

Thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài
Thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

2.2. Trình tự thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài theo quy định hiện hành bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo những đầu mục mà Luật Thành Đô đã tổng hợp và phân tích dựa trên kinh nghiệm xin giấy phép tư vấn du học nêu trên, nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố đặt trụ sở hoạt động tư vấn du học.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm tư vấn du học, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ;

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ;

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học;

– Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở giáo dục và Đào tạo lập đoàn công tác xuống xác minh, kiểm tra thực tế tại cơ sở;

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở giáo dục và đào tạo yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ;

Bước 4: Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại địa chỉ mới; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do để doanh nghiệp có căn cứ sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

Bước 5: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ quy định pháp luật liên quan đến thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài. Nếu có bất kỳ vướng mắc liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn chi tiết hoặc sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)