I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2014;

– Luật giáo dục số Luật số 43/2019/QH14;

– Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản khác có liên quan.

điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ
điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

II. ĐIỀU KIỆN MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại khoản 1 điều 46 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và điều 4 thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT điều kiện để cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ phải xác định rõ các nội dung sau: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm ngoại ngữ.

Về tên của trung tâm ngoại ngữ: Tên của trung tâm ngoại ngữ phải đặt theo nguyên tắc sau:

+ Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

+ Tên riêng của trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập trước đó; tên riêng đó không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

+ Tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) của trung tâm ngoại ngữ phải có nội dung tương đương với nhau.

2.2. Điều kiện hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại điều 48 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP điều kiện hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ gồm các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

+ Giám đốc trung tâm;

+ Phó giám đốc trung tâm (nếu có);

+ Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Các hội đồng tư vấn của trung tâm (nếu có);

+ Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác;

(2)  Điều kiện về Giám đốc trung tâm

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Có nhân thân tốt;

+ Phải có năng lực quản lý;

+ Phải đảm bảo được một trong các điều kiện sau đây:

  • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;
  • Hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo.

(3) Điều kiện về giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên là người Việt Nam hoặc giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên).

+ Trường hợp giáo viên là người Việt Nam thì phải có một trong các điều kiện sau

  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Trường hợp giáo viên là người bản ngữ: phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

+ Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có một trong các điều kiện sau:

  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Hoặc có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

(4) Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của trung tâm ngoại ngữ phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

Hiện nay, theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT không quy định rõ về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, dựa theo tinh thần của thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT thì cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

+ Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu để bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

+ Trung tâm ngoại ngữ phải có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo khi trung tâm lập ra đề án xin cấp phép;

+ Trung tâm ngoại ngữ phải có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

(5) Điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

Điều kiện về phòng cháy chữa cháy của trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

– Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô >500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy.

– Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô <500 m2, doanh nghiệp chỉ cần làm cam kết thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở.

tổng đài tư vấn pháp luật
Tổng đài tư vấn pháp luật

III. DỊCH VỤ MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DO LUẬT THÀNH ĐÔ CUNG CẤP

Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện về thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo quy định;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Tiến hành Nộp hồ sơ thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên hệ chỉnh sửa bổ sung hồ sơ (Nếu có);

– Hướng dẫn và phối hợp với Quý khách tiếp đoàn kiểm tra khi xuống kiểm tra tại đơn vị;

– Nhận kết quả: Giấy chứng nhận kinh doanh– Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách;

– Phối hợp và hỗ trợ tư vấn pháp lý trong suốt quá trình Quý khách hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Cập nhật và thông tin đến Quý khách các quy định của pháp luật hiện hành và đặc biệt khi có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực trung tâm ngoại ngữ;

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo:

Quy trình gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo:

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Luật Thành Đô luôn luôn hỗ trợ các doanh nghiệp đang tìm hiểu và bắt đầu thực hiện kinh doanh trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc bằng phương thức tư vấn qua tổng đài trực tuyến 19001958 về Thủ tục, điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ. Quý khách hàng có thể liên hệ tới Tổng đài trên để được Luật sư của Luật Thành Đô tư vấn miễn phí.