Sự phát triển của nền kinh tế cùng với xu hướng giao lưu, mở rộng, hợp tác mạnh mẽ vượt ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam đã làm cho nhu cầu về ngoại ngữ ngày càng cấp thiết hơn. Nắm bắt được xu hướng đó, nhiều trung tâm ngoại ngữ được lập ra để đáp ứng được nhu cầu của con người trong xã hội.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có lĩnh vực tư vấn về thành lập trung tâm ngoại ngữ. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ KINH NGHIỆM THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật giáo dục số Luật số: 43/2019/QH14;

– Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

– Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản khác có liên quan.

Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ
Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ

II. CHIA SẺ KINH NGHIỆM THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, Quý khách cần thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Quý khách tiến hành thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Bước 2: Quý khách tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục.

2.1. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

2.1.1 Danh mục hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, Quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

(1) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm: Tên, loại hình trung tâm; địa điểm dự kiến đặt trụ sở trung tâm, sự cần thiết của việc thành lập trung tâm kèm cơ sở pháp lý; mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng của trung tâm; khái quát về chương trình giảng dạy và quy mô đào tạo; khái quát về cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm; và sơ yếu lý lịch (bản sao có chứng thực) của người dự kiến sẽ làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ;

(3) Ngoài ra, Quý khách cần chuẩn bị dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Lưu ý khi đặt tên trung tâm ngoại ngữ.

– Tên của trung tâm ngoại ngữ phải đặt theo quy định như sau: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

(Trong đó: tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập trước đó; và tên riêng không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

Tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) phải có nội dung ý nghĩa tương đương nhau).

2.1.2. Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị để nộp

01 bộ

2.1.3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Sở giáo dục và đào tạo nơi Quý khách dự kiến đặt địa chỉ trụ sở của Trung tâm ngoại ngữ

2.1.4. Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày Sở giáo dục và đào tạo nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

mẫu giấy chứng nhận thành lập trung tâm ngoại ngữ
Mẫu giấy chứng nhận thành lập trung tâm ngoại ngữ

2.2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

2.2.1. Điều kiện hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động bao gồm:

– Về cơ cấu tổ chức

Trung tâm ngoại ngữ có cơ cấu tổ chức như sau:

+ Giám đốc; Phó giám đốc (nếu có); Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; Hội đồng tư vấn; Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể khác (nếu có);

– Điều kiện của giám đốc trung tâm

+ Có nhân thân tốt (trường hợp này phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp);

+ Năng lực quản lý tốt;

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo.

+ Kèm theo đó là: bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ; hoặc nếu giám đốc trung tâm không tốt nghiệp đại học ngoại ngữ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học cùng chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Điều kiện của giáo viên trung tâm

+ Giáo viên trung tâm phải đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý.

+ Nếu là giáo viên người Việt Nam thì phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Hoặc nếu không tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên thì phải có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Nếu giáo viên trung tâm là giáo viên bản ngữ: phải có bằng cao đẳng trở lên kèm chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

+ Nếu giáo viên trung tâm là người nước ngoài thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Hoặc nếu không tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên thì phải tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên kèm chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên kèm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

– Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của trung tâm ngoại ngữ phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

+ Có đủ các phòng học, phòng chức năng để phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính phải theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ được công tác quản lý, đào tạo. Phòng học phải đảm bảo đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu để bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

+ Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo khi trung tâm ngoại ngữ lập ra đề án xin cấp phép;

+ Có khu vực để cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa các giờ học.

– Điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

Nếu trung tâm có quy mô >500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy.

Nếu trung tâm có quy mô <500 m2, thì cần có Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy.

2.2.2. Danh mục hồ sơ xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Để xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, Quý khách cần chuẩn bị các đầu mục hồ sơ như sau:

(1) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

(2) Quyết định về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ do người có thẩm quyền cấp;

(3) Bản nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;

(4) Báo cáo về các trang thiết bị làm việc của trung tâm như: văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo (phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà); nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

(5) Chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu dạy học của trung tâm;

(6) Bản danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

(7) Các quy định về lệ phí, học phí;

(8) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

Ngoài các giấy tờ trên, Quý khách cần phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở về việc hoạt động của trung tâm là an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2.2.3. Số lượng hồ sơ

01 bộ

2.2.4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Sở giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa chỉ trụ sở.

2.2.5. Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

III. KINH NGHIỆM THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để thành lập trung tâm ngoại ngữ thì phải tiến hành qua hai bước. Tuy nhiên, hiện nay tại Hà Nội để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, thì chỉ cần gộp 2 bước vào làm 1 là thành lập trung tâm kèm theo xin cấp giấy phép hoạt động của trung tâm.

Ngoài ra, khi Quý khách nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội, Quý khách không cần trực tiếp mang hồ sơ đi nộp mà có thể nộp online qua Cổng thông tin dịch vụ công của thành phố Hà Nội, khi nào có hồ sơ hợp lệ, Quý khách sẽ mang bản gốc kèm theo để nộp và lấy kết quả.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo:

Các điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo:

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô giới thiệu về: “Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ”. Đến với dịch vụ của Luật Thành Đô, Quý khách không chỉ được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục cũng như hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ mà còn được tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan trong suốt quá trình hoạt động của trung tâm.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 0919 089 888 để được luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài điện thoại.

5/5 - (1 bình chọn)