Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nhằm giảng dạy, đào tạo về ngoại ngữ cho những người có nhu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ có thể xảy ra một số vấn đề, vì vậy nhiều tổ chức có nhu cầu làm thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có lĩnh vực tư vấn về hoạt động trung tâm ngoại ngữ và các thủ tục pháp lý liên quan. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục chấm dứt hoạt động trung tâm ngoại ngữ”.

chấm dứt hoạt động trung tâm ngoại ngữ
Chấm dứt hoạt động trung tâm ngoại ngữ

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật giáo dục số Luật số: 43/2019/QH14;

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản khác có liên quan.

II. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại khoản 1 điều 52 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, trung tâm ngoại ngữ chấm dứt hoạt động trong các trường hợp như sau:

– Thứ nhất, trung tâm ngoại ngữ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

– Thứ hai, trung tâm ngoại ngữ chấm dứt hoạt động theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ.

2.2. Danh mục hồ sơ chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP không quy định chi tiết hồ sơ chấm dứt họa động trung tâm ngoại ngữ, tuy nhiên thực tế thực hiện, để chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, Quý khách cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Tờ trình (hoặc đơn) xin giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, trong đó thể hiện các nội dung cơ bản sau:

+ Khái quát về tình hình hoạt động của trung tâm: những thuận lợi và khó khăn;

+ Hiện trạng của trung tâm ngoại ngữ như: tình hình đội ngũ giáo viên, học viên, cơ sở vật chất, đất đai, tài sản;

+ Nêu rõ lý do trung tâm ngoại ngữ chấm dứt hoạt động;

+ Nêu phương án xử lý của trung tâm ngoại ngữ sau khi chấm dứt hoạt động như: đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; học viên; cơ sở vật chất, tài sản, đất đai của trung tâm;

+ Kiến nghị, đề xuất của trung tâm ngoại ngữ.

– Biên bản thống kê cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện học liệu của trung tâm ngoại ngữ.

– Biên bản kiểm kê tài chính của trung tâm ngoại ngữ;

– Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền liên quan về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ (nếu có).

2.3. Số lượng hồ sơ

01 bộ

2.4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Sở giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa chỉ trụ sở.

III. TRÌNH TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trình tự chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ được quy định chi tiết tại khoản 3 điều 52 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP. Theo đó, trình tự chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm ngoại ngữ và đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm. Sau đó, nêu kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra trung tâm ngoại ngữ;

– Bước 2: Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ ra quyết định chấm dứt hoat động trung tâm ngoại ngữ.

Trong quyết định chấm dứt hoạt động trung tâm ngoại ngữ phải có các nội dung cơ bản sau: xác định rõ lý do chấm dứt hoạt động, các biện pháp bảo đảm quyền

lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của trung tâm ngoại ngữ và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IV. DỊCH VỤ VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Với kinh nghiệm tư vấn về quá trình hoạt động cũng như các thủ tục liên quan đến trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ như sau:

– Bước 1: Tư vấn về thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

– Bước 2: Soạn thảo chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

– Bước 3: Nộp hồ sơ, liên hệ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan và nhận kết quả.

– Bước 4: Bàn giao kết quả là thông báo về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ cho Quý khách

tong dai tu van phap luat
Tư vấn chấm dứt hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Bài viết tham khảo:

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô giới thiệu về: “Thủ tục chấm dứt hoạt động trung tâm ngoại ngữ”. Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, khi đến với Luật Thành Đô, Quý khách không chỉ được tư vấn chi tiết về thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm ngoại ngữ mà còn được tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.1958 để được luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài điện thoại miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)