Giấy phép trung tâm ngoại ngữ được cấp cho các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ và có hồ sơ xin cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hợp lệ nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Sau khi được cấp Giấy phép, Trung tâm ngoại ngữ sẽ đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên Giấy phép trung tâm ngoại ngữ sẽ có thời hạn, tùy từng địa bàn khác nhau sẽ có thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ khác nhau, doanh nghiệp cần nắm rõ để hoạt động đúng thời hạn quy định.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “Thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ” để giúp Quý khách hàng hiểu rõ vấn đề này.

Thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ
Thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ THỜI HẠN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019;

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỜI HẠN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ, thế nhưng trên thực tế quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ và quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ thì hiện nay Giấy phép trung tâm ngoại ngữ do Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội cấp có thời hạn 02 năm kể từ ngày ký. Tuy nhiên, ở một số tỉnh thành khác giấy phép chỉ có thời hạn 01 năm hoặc 05 năm, vì vậy Quý khách hàng cần phải chú ý thời hạn ghi trên giấy phép để tiến hành làm thủ tục gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ kịp thời.

III. GIA HẠN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Hồ sơ gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

(1) Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở hoặc Bản sao có chứng thực Hợp đồng thuê địa điểm;

(3) Bản gốc giấy phép hoạt động hoặc giấy phép gia hạn của lần cấp liền trước (nếu có);

(4) Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang làm việc;

(5) Báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm: cơ sở vật chất, Những hồ sơ bổ sung về nhân sự, thiết bị … (nếu có thay đổi, phát sinh);

(6) Công văn báo cáo địa phương nơi đặt địa điểm hoạt động (có xác nhận và được sự đồng ý của UBND phường, xã về môi trường sư phạm, điều kiện trật tự an ninh, vệ sinh môi trường… );

(7) Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy hoặc Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.

(8) Tài liệu khác.

mẫu giấy chứng nhận thành lập trung tâm ngoại ngữ
Thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ

IV. NHỮNG LƯU Ý KHI HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trung tâm ngoại ngữ hoạt động phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Về cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ có cơ cấu tổ chức như sau:

– Giám đốc trung tâm;

– Phó giám đốc trung tâm (nếu có);

– Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

– Các hội đồng tư vấn của trung tâm (nếu có);

– Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác;

(2) Về giám đốc trung tâm

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có nhân thân tốt;

– Phải có năng lực quản lý;

– Phải đảm bảo tốt nghiệp đại học ngoại ngữ; hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo.

(3) Về giáo viên của trung tâm ngoại ngữ:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên là người Việt Nam hoặc giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý.

– Trường hợp giáo viên là người Việt Nam thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

– Trường hợp giáo viên là người bản ngữ phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

– Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

(4) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của trung tâm ngoại ngữ phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Pháp luật hiện hành không quy định rõ các điều kiện cần đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm ngoại ngữ, tuy nhiên để đáp ứng hoạt động thực tế, trung tâm ngoại ngữ vẫn cần phải đảm bảo đủ điều kiện về vật chất, trang thiết bị như sau:

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu để bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

– Trung tâm ngoại ngữ phải có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo khi trung tâm lập ra đề án xin cấp phép;

– Trung tâm ngoại ngữ phải có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

(5) Về phòng cháy chữa cháy

Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô >500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy;

Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô <500 m2, thì phải có Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo:

Thông tư 21 về tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo:

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Bài viết trên Luật Thành Đô đã nêu rõ thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ, hồ sơ xin gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ cũng như các vấn đề khác để đáp ứng hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Quý khách hàng nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, vui lòng liên hệ tổng đài 19001958 để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

5/5 - (2 bình chọn)