Kinh doanh rượu có bao gồm hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, hoạt động tiêu dùng rượu tại chỗ,…tất cả các hoạt động này đều phải xin cấp giấy phép trước khi hoạt động. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu sẽ được cấp đổi giấy phép bán buôn rượu. Tuy nhiên, việc cấp đổi giấy phép này cần điều kiện gì? Bài viết này Luật Thành Đô xin giới thiệu “Điều kiện xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu” để Quý khách hàng tham khảo.

Điều kiện xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu
Điều kiện xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

I. Căn cứ pháp lý

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

II. Các trưởng hợp cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán buôn rượu được phép cấp đổi trong những trường hợp sau đây:

– Thay đổi các nội dung trong giấy phép: tên thương nhân; trụ sở; sản phẩm rượu, địa điểm kinh doanh…

– Giấy phép hết hiệu lực

– Giấy phép bị mất hoặc hỏng

Thương nhân được cấp giấy phép bán buôn rượu cần phải đáp ứng những điều kiện tương ứng với các trường hợp cấp đổi giấy phép đã nêu ở trên

III. Điều kiện xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

3.1. Điều kiện cần đáp ứng trong trường hợp thay đổi nội dung trong giấy phép

Thương nhân phải chứng minh được nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trên giấy phép bán buôn rượu

Ví dụ: Thương nhân thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở thì phải chứng minh bằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã sửa đổi, bổ sung.

3.2. Điều kiện cấp đổi giấy phép do hết thời hạn hiệu lực

– Giấy phép còn hiệu lực ít nhất 30 ngày

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì thủ tục cấp đổi giấy phép trong trường hợp này giống thủ tục cấp mới. Trong đó, điều kiện bán buôn rượu quy định tại Điều 12 Nghị định 105/2017/NĐ-CP và Nghị định 17/2020/NĐ-CP gồm 3 điều kiện sau:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

+ Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,

3.3. Điều kiện cấp đổi giấy phép do giấy phép bị mất hoặc hỏng

Trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thì thương nhân phải có bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có).

IV. Thẩm quyền cấp giấy phép

1. Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu;

2. Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

Như vậy, thẩm quyền cấp giấy phép bán buôn rượu thuộc về Sở Công thương tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đẳ trụ sở chính.

V. Dịch vụ xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu Luật Thành Đô cung cấp

– Tư vấn điều kiện xin cấp đổi giấy phép cho doanh nghiệp trước khi tiến hành soạn thảo hồ sơ chính thức.

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp đổi giấy phép và hướng dẫn khách hàng ký và hoàn thiện hồ sơ

– Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và giải trình hồ sơ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

– Lấy kết quả và trao giấy phép cấp đổi cho Khách hàng

– Tư vấn các thủ tục sau khi được cấp đổi giấy phép

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Điều kiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Hồ sơ xin cấp đổi giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về các điều kiện xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu. Quý khách có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ số Hotline: 0919 089 888 để được đội ngũ Luật sư giải đáp chi tiết.

 

Đánh giá bài viết này