Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản pháp lý ghi nhận hoạt động đầu tư của nhà đầu tư khi tham gia đầu tư. Trong trường hợp thông tin của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hoặc thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư có nội dung khác so với thông tin đăng ký thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư tiến hành thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bài viết sau đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về trường hợp “Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư

II. THỦ TỤC HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

2.1. Quy định về thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư quy định như sau:

Điều 41. Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

….

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý. Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

3. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở.

Trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đầu tư.

Lệ phí: Không có.

Mẫu văn bản đề nghị hiệu đính thông tin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tham khảo:

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

—–******——

Số:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày…..tháng……..năm…..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Tên nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa):

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Ông/Bà……………….., sinh ngày…… tháng ……. năm ………., quốc tịch …………, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ………..cấp ngày ………..tại……….., địa chỉ trường trú tại ………………, chỗ ở hiện nay tại ………………, số điện thoại: …………., địa chỉ email: ………………..

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu tư ……………….; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số ……………. do ……………. (tên cơ quan cấp) cấp ngày …….. tháng ……. năm. ….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……….., sinh ngày…… tháng ……. năm ……., quốc tịch …………, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ……… cấp ngày ………..tại……….., địa chỉ trường trú tại ………………, chỗ ở hiện nay tại ……………, số điện thoại: ………, địa chỉ email:……………….., chức vụ: ………………

Số giấy chứng nhận đầu tư:

Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin như sau:

– Thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư hiện nay là:……………………………

– Thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:…………………………….

Do vậy, đề nghị Quý cơ quan hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư đã đăng ký.

Nhà đầu tư cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:

– …………………..

– ………………….

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

( Ký và ghi rõ họ tên)

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)