Khi doanh nghiệp không còn nhu cầu duy trì hoạt động của văn phòng đại diện hoặc bởi những lý do khách quan khác tác động, thì giải pháp tốt nhất là thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đó. Để tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần hoàn tất các nghĩa vụ liên quan cũng như thực hiện dung theo quy định của pháp luật. Bài viết “Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện” sau đây của Luật Thành Đô hy vọng sẽ giúp các bạn thực hiện thủ tục trên một cách nhanh chóng nhất.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

II. TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện bào gồm:

Trường hợp 1. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định của chính doanh nghiệp.

Theo đó, trong trường hợp này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.

Trường hợp 2. Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, trừ trường hợp văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện do cưỡng chế nợ thuế.

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

III. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Trường hợp văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định của chính doanh nghiệp, để chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, cần trải qua các bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp làm thủ tục tại cơ quan Thuế

Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

(1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Theo mẫu quy định tại phụ lục II-20 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

(2) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

(3) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh (Nếu có);

(4) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh (trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.

Bước 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và xử lý hồ sơ

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Bước 5. Doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, nhận kết quả.

Doanh nghiệp tiến hành nhận kết quả là Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh theo 2 cách sau:

– Doanh nghiệp đến trực tiếp Bộ phận trả kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện, nộp giấy biên nhận hồ sơ đồng thời xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu để nhận kết quả;

– Doanh nghiệp đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Thủ tục thành lập chi nhánh nước ngoài

Vốn pháp định là gì? Các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Với các thông tin về việc “Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện” mà Luật Thành Đô trình bày trên, hy vọng sẽ giúp ích cho Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này