Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay Giấy phép đầu tư là văn bản do Cơ quan đăng ký đầu tư Việt Nam cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. GIấy phép đầu tư chứa đựng những thông tin cơ bản của nhà đầu tư như tên, tuổi, số vốn đầu tư, dự án đầu tư,… Để Quý độc giả hiểu rõ hơn về Giấy phép đầu tư, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thông tin nhà đầu tư cần cung cấp khi thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 1,2 điều 41 Luật đầu tư quy định:

“1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).”

Theo đó, trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư hoặc thực hiện các điều chỉnh khác dẫn đến việc thay đổi nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thông tin nhà đầu tư cần cung cấp khi thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư
Thông tin nhà đầu tư cần cung cấp khi thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

III. CÁC THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CUNG CẤP KHI THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể khi nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư mà nhà đầu tư cần phải cung cấp các thông tin liên quan để chứng minh việc điều chỉnh đó là phù hợp. Dưới đây, Luật Thành Đô chỉ đề cập đến một số trường hợp thường gặp khi thay đổi nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư.

Trường hợp thay đổi nhà đầu tư Thông tin cần cung cấp Tài liệu cần cung cấp
Thay đổi do chuyển nhượng dự án đầu tư – Thông tin cá nhân nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng ( CMND/CCCD/Hộ chiếu)

– Thông tin tổ chức là nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng (đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập)

– Thông tin Công ty (Đăng ký kinh doanh)

– Thông tin về việc góp đủ vốn

– Thông tin tài chính(Báo cáo tài chính, xác nhận số dư)

– Địa chỉ, số điện thoại liên hệ của nhà đầu tư

– Thông tin dự án (tình hình thực hiện dự án)

– Thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty (sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, số lượng lao động, khoản nợ,…)

– Hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý hợp đồng;

– Quyết định chuyển nhượng dự án của ĐHĐCĐ, HĐTV, Chủ sở hữu.

– Xác nhận hoàn thành việc chuyển nhượng;

– (CMND/CCD/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập)

– Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Báo cáo tài chính

– Sổ sách, chứng từ kế toán

Thay đổi do chia, tách dự án đầu tư – Thông tin các nhà đầu tư còn lại sau khi chia tách;

– Thông tin Công ty (Đăng ký kinh doanh)

– Thông tin về việc góp đủ vốn

– Thông tin tài chính (Báo cáo tài chính, xác nhận số dư)

– Địa chỉ, số điện thoại liên hệ của nhà đầu tư

– Thông tin dự án trước khi chia tách (tình hình thực hiện dự án)

– Thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty trước khi chia tách (sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, số lượng lao động, khoản nợ,…)

 

– CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Đề án chia, tách dự án đầu tư;

– Quyết định chia, tách có hiệu lực của ĐHĐCĐ, HĐTV, Chủ sở hữu;

 

Thay đổi do sáp nhập dự án đầu tư – Thông tin các nhà đầu tư tham gia sáp nhập;

– Thông tin các dự án đầu tư trước khi sáp nhập;

– Thông tin Công ty (Đăng ký kinh doanh)

– Thông tin về việc góp đủ vốn

– Thông tin tài chính (Báo cáo tài chính, xác nhận số dư)

– Địa chỉ, số điện thoại liên hệ của nhà đầu tư

– Thông tin dự án trước khi sáp nhập (tình hình thực hiện dự án)

– Thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty trước khi sáp nhập (sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, số lượng lao động, khoản nợ,…)

– CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy phép đầu tư của các dự án đầu tư;

– Đề án sáp nhập dự án đầu tư;

– Quyết định sáp nhập có hiệu lực của ĐHĐCĐ, HĐTV, Chủ sở hữu;

– Hợp đồng sáp nhập và biên bản thanh lý hợp đồng.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thông tin nhà đầu tư cần cung cấp khi thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)