Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau phù hợp với những nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí là các loại hàng hóa thiết yếu và quen thuộc với đời sống. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ việc một công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được bổ sung kinh doanh các ngành nghề này được hay không.

Do đó, để giúp quý khách hàng có thể giải đáp thắc mắc này, Luật Thành Đô xin trình bày quan điểm qua bài viết “Công ty có vốn nước ngoài bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí được không?”.

Công ty có vốn nước ngoài bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí được không
Công ty có vốn nước ngoài bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí được không

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI BỔ SUNG KINH DOANH GẠO; ĐƯỜNG; VẬT PHẨM ĐÃ GHI HÌNH; SÁCH, BÁO VÀ TẠP CHÍ ĐƯỢC KHÔNG

Theo danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Quy định trên phù hợp theo Cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

Bên cạnh đó, theo quy định Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thuộc trường hợp xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

Do đó công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí dưới hình thức phân phối bán lẻ. Tuy nhiên, các công ty có vốn nước ngoài này phải đang hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức siêu thị , siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ các hàng hóa trên tại cơ sở đó.

III. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH GẠO; ĐƯỜNG; VẬT PHẨM ĐÃ GHI HÌNH; SÁCH, BÁO VÀ TẠP CHÍ

3.1. Điều kiện, yêu cầu bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình;sách, báo và tạp chí

Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

(2) Đáp ứng các tiêu chí:

– Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;

– Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

– Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

– Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

(3) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

3.2. Thành phần hồ sơ bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình;sách, báo và tạp chí

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)

(2) Bản giải trình có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ

(3) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Số lượng: 03 bộ

3.3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình;sách,báo và tạp chí

Sở Công thương

3.4. Thời gian giải quyết hồ sơ bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình;sách,báo và tạp chí

31 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ bổ sung kinh doanh gạo;đường;vật phẩm đã ghi hình;sách,báo và tạp chí hợp lệ
Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động phân phối bán lẻ gạo, đường, vật pahamr đã ghi hình, sách, báo và tạp chí thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ đối với từng cơ sở bán lẻ của mình theo quy định của pháp luật.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

điều kiện về ngành nghề đầu tư

đầu tư sản xuất công nghệ cao

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến câu hỏi Công ty có vốn nước ngoài bổ sung kinh doanh gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí được không. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)