Thủ tục bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế tại Việt Nam, hay nói cụ thể hơn là thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế hiện nay được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?. Với mong muốn giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn thủ tục này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bài viết về thủ tục “Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế để các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm rõ hơn về thủ tục này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. QUY ĐỊNH VỀ BỔ SUNG NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ

2.1. Điều kiện bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

Thủ tục bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế chính là thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam, và theo quy định để tiến hành thủ tục này, cần phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

(1) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt động đầu tư;

Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(2) Bảo đảm quốc phòng, an ninh;

(3) Phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế
Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

2.2. Hình thức bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

Căn cứ Điều 25 Luật đầu tư 2020, việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thông qua các hình thức sau:

– Các hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế của Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

(1) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

(2) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

(3) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc hai trường hợp nêu trên.

– Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

+ Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

+ Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

+ Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường trên

2.3. Thủ tục bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

Khi thực hiện bổ sung nhà đầu tư nước ngoài vào trong tổ chức kinh tế, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin chấp thuận góp vốn

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

+ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu việc bổ sung nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến phải xin giấy chứng nhận đầu tư). Trường hợp này nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật đầu tư.

Bước 3. Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi thực hiện các thủ tục trên, theo quy định của Luật doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh, tổ chức kinh tế liên hệ với Sở kế hoạch đầu tư nơi tổ chức kinh tế có bổ sung nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư 

thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

thay đổi nhà đầu tư trường hợp có chấp thuận chủ trương

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô về “Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế” theo Luật đầu tư năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này