Với tầm quan trọng của bảo hiểm, việc kinh doanh bảo hiểm đang là cơ hội đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Kinh doanh bảo hiểm được tổ chức dưới nhiều hình thức, trong đó hình thức đại lý bảo hiểm được khá nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập. Vậy nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm như thế nào?

Sau đây Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm” để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

I. Cơ sở pháp luật

– Luật kinh doanh bảo hiểm 2022;

– Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

1. Nội dung hoạt động của đại lý bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo Điều 124 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Có thể hiểu, hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động của bên đại lý bảo hiểm đã ký hợp đồng đại lý bảo hiểm, thực hiện việc tư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm
Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

2. Điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 125 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể:

2.1. Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

Cá nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định của pháp luật.

2.2. Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm

Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

– Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với các tổ chức hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm;

– Có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đáp ứng các điều kiện: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định

– Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

+ Phải thành lập bộ phận chuyên trách để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm;

+ Người đứng đầu bộ phận chuyên trách thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Tại mỗi chi nhánh của tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải đảm bảo tối thiểu 3 nhân viên được đào tạo và có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm mà tổ chức tín dụng làm đại lý. Tại mỗi phòng giao dịch của tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải đảm bảo tối thiểu 1 nhân viên được đào tạo và có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm mà tổ chức tín dụng làm đại lý;

+ Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm khai thác qua tổ chức đại lý;

+ Có quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên trong tổ chức đại lý. Quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng phải đảm bảo các nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động đại lý, các nội dung được ủy quyền tại hợp đồng đại lý và quy định của pháp luật có liên quan; cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát đối với chất lượng hoạt động đại lý của nhân viên trong tổ chức đại lý; việc xử lý vi phạm đối với các nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý khi trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý;

+ Tại mỗi chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thiết lập một quầy giao dịch riêng (hoặc bàn giao dịch riêng) để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tách biệt với khu vực giao dịch, hoạt động nghiệp vụ khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

– Đối với các tổ chức khác hoạt động đại lý bảo hiểm:

+ Tổ chức phải có tối thiểu 3 nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm;

+ Có quy trình giám sát việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm đối với các nhân viên trong tổ chức thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Như vậy, đại lý bảo hiểm được hoạt động trong phạm vi nội dung pháp luật quy định, cụ thể là thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết với doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời chỉ những cá nhân tổ chức đủ điều kiện mới có thể trở thành đại lý bảo hiểm.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)