Với tầm quan trọng của bảo hiểm, việc kinh doanh bảo hiểm đang là cơ hội đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Kinh doanh bảo hiểm được tổ chức dưới nhiều hình thức, trong đó hình thức đại lý bảo hiểm được khá nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập. Vậy nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm như thế nào?

Sau đây Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm” để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

I. Cơ sở pháp luật

– Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010;

– Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm.

II. Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

2.1. Nội dung hoạt động của đại lý bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Theo Điều 84 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010 Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Có thể hiểu, hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động của bên đại lý bảo hiểm đã ký hợp đồng đại lý bảo hiểm, thực hiện việc giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tại Điều 85 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010 thì Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền tiến hành các hoạt động sau đây:

– Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

– Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

– Thu phí bảo hiểm;

– Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

– Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các nội dung công việc trên, đại lý phải đảm bảo thực hiện công việc trong phạm vi hợp đồng đại lý bảo hiểm. Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

Trường hợp đại lý bảo hiểm thực hiện những hoạt động ngoài phạm vi hợp đồng dẫn đến vi phạm pháp luật thì đại lý bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi của mình, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp này.

Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm
Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

2.2. Điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010, cụ thể:

– Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, cá nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

– Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;

+ Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm.

Chỉ những cá nhân và tổ chức đáp ứng đủ tất cả những điều kiện trên mới có thể hoạt động đại lý bảo hiểm. Riêng đối với người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Như vậy, đại lý bảo hiểm được hoạt động trong phạm vi nội dung pháp luật quy định, cụ thể là thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết với doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời chỉ những cá nhân tổ chức đủ điều kiện mới có thể trở thành đại lý bảo hiểm.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Nội dung và điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)