Một trong những thủ tục thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục tăng hoặc giảm vốn đầu tư. Vậy thủ tục, tăng, giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thực hiện thế nào? Cần điều kiện ra sao? Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều kiện tăng giảm vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN TĂNG GIẢM VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Đối với việc tăng, giảm vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư, nếu dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương trong trường hợp thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Việc tăng, giảm vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến đồng ý về nội dung đầu tư đối với dự án làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

– Đối với Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường, việc tăng, giảm vốn đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều kiện tăng, giảm vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện tăng giảm vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

III. THỦ TỤC TĂNG, GIẢM VỐN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

3.1. Danh mục hồ sơ tăng, giảm vốn trên Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ tăng, giảm vốn trên Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các đầu mục sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh tăng, giảm vốn của dự án đầu tư;

(2) Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư;

(4) Bản Giải trình lý do điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư;

(5) Đề xuất dự án đầu tư (tập trung vào nội dung tăng, giảm vốn đầu tư);

(6) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(7) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

3.2. Trình tự thực hiện thủ tục tăng, giảm vốn trên Giấy chứng nhận đầu tư

3.2.1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho Doanh nghiệp.

3.2.2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

– Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

+ Doanh nghiệp chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

+ Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh tăng, giảm vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung này;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung tăng, giảm vốn;

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung tăng, giảm vốn để trình Thủ tướng Chính phủ;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

– Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

+ Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố

+ Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh tăng, giảm vốn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo để lấy ý kiến về những nội dung này;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh tăng, giảm vốn;

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định nội dung tăng, giảm vốn để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

– Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

+ Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp về Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về dung điều chỉnh tăng, giảm vốn;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh tăng, giảm vốn;

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Thông tin nhà đầu tư cần cung cấp khi thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Điều kiện tăng giảm vốn trên Giấy chứng nhận đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến lĩnh đầu tư cũng như lĩnh vực pháp lý khác, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)