Điều kiện về vốn của nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Vài năm trở lại đây, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam đã tăng lên cực kỳ mạnh mẽ, góp phần lớn vào sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Để có thể chuyển nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, nhà đầu tư phải mở tài khoản đầu tư trực tiếp tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Để các nhà đầu tư hiểu rõ các điều kiện về góp vốn đầu tư vào Việt Nam, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Điều kiện về vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện về vốn của nhà đầu tư nước ngoài
Điều kiện về vốn của nhà đầu tư nước ngoài

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Thông tư số 06/2019/TT-NHNN quản lý ngoại hối hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện về vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ điều 5 thông tư số 06/2019/TT-NHNN quy định về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư như sau:

Điều 5. Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

1. Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định sau:

a) Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

b) Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;

c) Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

d) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Theo quy định này, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần thực hiện mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một trong các ngân hàng tại Việt Nam để chuyển phần vốn dự định góp này vào hạch toán tại tài khoản này, sau đó từ tài khoản vốn đầu tư trực tiếp này nguồn vốn sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Lưu ý:

– Tương ứng với mỗi loại ngoại tệ nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 ngân hàng được phép;

– Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

– Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi ngân hàng thì cần mở một tài khoản tại ngân hàng dự kiến thay đổi và chuyển toàn bộ vốn đầu tư từ tài khoản ban đầu sang tài khoản mới sau đó tiến hành đóng tài khoản tại ngân hàng cũ.

>>> Chi tiết về xin cấp giấy phép đầu tư: tại đây

III. THỦ TỤC MỞ TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Về thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ chứng minh năng lực pháp lý tới các ngân hàng được phép mở tài khoản để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ và mở tài khoản đầu tư trực tiếp. Sau khi mở tài khoản, nhà đầu tư tiến hành chuyển vốn đầu tư vào tài khoản và để thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện về ngành nghề đầu tư tại Việt Nam

Trên đây là toàn bộ điều kiện vể vốn của nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)