Dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 là: “tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”. Trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư đó, Nhà đầu tư có thể điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư.”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư
Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Danh mục hồ sơ điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

(3) Quyết định về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư;

(4) Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (nếu có):

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 01 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (Hợp đồng thuê địa điểm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng tổng thể, đăng ký kinh doanh của bên cho thuê,…)

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

(6) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối với hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, các Cơ quan sau có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư:

– Đối với dự án không phải xin chấp thuận chủ trương: Sở kế hoạch đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nếu dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương của của Thủ tướng Chính phủ sẽ là Bộ kế hoạch và đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ là: Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế/ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu kinh tế nếu dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì thẩm quyền thuộc về Ban quản lý đó.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

– Địa điểm của dự án đầu tư dự kiến chuyển đến phải đáp ứng được các quy định của pháp luật hiện hành.

– Trong trường hợp điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố tùy thuộc vào chính sách của từng địa phương mà Nhà đầu tư chỉ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc phải thực hiện thủ tục kết thúc dự án đầu tư ở địa điểm cũ và xin cấp mới dự án đầu tư ở địa điểm mới.

– Về việc xử phạt hành chính khi Nhà đầu tư không thực hiện điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi Nhà đầu tư sẽ bị xử phạt bằng tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bài viết liên quan:

điều kiện về địa điểm thực hiện dự án đầu tư

điều chỉnh địa điểm dự án

bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Trên đây bài viết của Luật Thành Đô về: “Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư, Quý khách vui long liên hệ hotline 0919 089 888 để được giải đáp và tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này