Trung tâm ngoại ngữ là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ cho các cá nhân có nhu cầu. Để được phép thành lập và hoạt động, trung tâm ngoại ngữ phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, tại Việt Nam tồn tại rất nhiều trung tâm ngoại ngữ thành lập và hoạt động khi chưa có giấy phép gây ra nhiều tệ nạn nhức nhối trong cộng đồng.

Để Quý độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “ Thủ tục xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ ”.

xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ
Xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ XIN GIẤY PHÉP MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Khoản 2 điều 4 thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT quy định về điều kiện đặt tên của trung tâm ngoại ngữ như sau:

“2. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc sau:

a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng;

b) Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

c.Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

d.Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.”

Theo đó để mở trung tâm ngoại ngữ, doah nghiệp phải tuân thủ các điều kiện về tên gọi như sau:

Tên của trung tâm ngoại ngữ phải đặt theo nguyên tắc sau: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng. Tên riêng của trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã được mở trước đó; tên riêng đó không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) của trung tâm ngoại ngữ phải có nội dung tương đương với nhau.

Ngoài ra, thông thường Sở Giáo dục và Đào tạo thường yêu cầu doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các điều kiện quy định tại điều 46 Nghị định số 46/201/NĐ-CP như sau:

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án mở trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Tư vấn xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ
Tư vấn xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

3.1. Thành phần hồ sơ xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ xin phép mở trung tâm ngoại ngữ gồm những thành phần sau đây:

– Tờ trình đề nghị mở trung tâm ngoại ngữ;

– Đề án mở trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung sau: Tên trung tâm ngoại ngữ, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc mở trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm ngoại ngữ;

– Danh sách nhân viên trung tâm ngoại ngữ + Kèm theo hồ sơ cá nhân.

– Các tài liệu chứng minh cơ sở vật chất và giấy tờ khác liên quan (nếu có).

3.2. Thủ tục xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền mở trung tâm ngoại ngữ như sau:

“1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

a) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;

b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Theo đó, trình tự và thẩm quyền cấp giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ như sau:

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa chỉ trụ sở.

– Thẩm quyền ra quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định cho phép mở trung tâm ngoại ngữ.

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, sau khi đã xin được giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục xin giấy phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đây là một giấy phép bắt buộc để trung tâm ngoại ngữ có thể hoạt động và thủ tục xin giấy phép tương đối phức tạp. Luật Thành Đô đã hướng dẫn chi tiết về thủ tục này tại một số bài viết, Quý độc giả có thể tham khảo tại website của Luật Thành Đô để có thể hiểu rõ hơn.

 

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Chuyên mục tham khảo: Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Bài viết tham khảo: Gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là toàn bộ trình tự thủ tục xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết này