Trong năm có những khoảng thời gian là cao điểm sản xuất, các công ty cần tuyển thêm nhân viên thời vụ để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Một vấn đề được nhiều người lao động quan tâm là lao động thời vụ có được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm hay không. Trong bài viết sau đây, Luật Thành Đô sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật Lao động 2019

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014

– Luật Việc làm 2013

– Quyết định 595/QĐ-BHXH

– Nghị định 146/2018/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Lao động thời vụ có được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm không?
Lao động thời vụ có được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm không?

II. LAO ĐỘNG THỜI VỤ CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG?

Khoản 2 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói với người lao động đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp:

– Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

– Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó.

– Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.

Như vậy, lao động thời vụ được ký hợp đồng nếu thuộc các trường hợp sau:

– Làm công việc có thời hạn hạn từ 01 tháng trở lên.

– Làm công việc dưới 1 tháng nhưng thuộc một trong các trường hợp bắt buộc phải giao kết hợp đồng bằng văn bản nêu trên.

III. LAO ĐỘNG THỜI VỤ CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM KHÔNG?

3.1. Bảo hiểm xã hội

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Theo quy định trên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ được đóng bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp này, hàng tháng, người lao động phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong khi đó, người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3.2. Bảo hiểm y tế

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động vào người sử dụng lao động đóng như sau:

“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.”

Như vậy, lao động thời vụ theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên sẽ được đóng bảo hiểm y tế.

Trong trường hợp này, hàng tháng người lao động phải đóng 1,5% mức lương tháng và người sử dụng lao động phải đóng 3%.

3.3. Bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Như vậy, lao động thời vụ được ký hợp đồng lao động sẽ được đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Hàng tháng, người lao động đóng 1% tiền lương tháng và người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Người lao động nghỉ việc được nhận những khoản tiền nào?

Chế độ tai nạn lao động: Điều kiện và quyền lợi được hưởng

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề Lao động thời vụ có được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm, mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 1900 1958 để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)