Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào 01/01/2021 đã có nhiều thay đổi so với Luật doanh nghiệp 2014, trong đó có các quy định liên quan đến giám đốc của công ty, về tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc. Vậy, câu hỏi đặt ra đó là liệu một người làm giám đốc nhiều công ty cùng lúc có được hay không? Bài viết dưới đây, Luật Thành Đô xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn như sau.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC CÔNG TY?

Theo khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc được coi là người quản lý doanh nghiệp, họ tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

Tại Điều 64 có quy định Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Như vậy, Giám đốc, Tổng giám đốc trước tiên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định theo Luật doanh nghiệp ví dụ như : cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan trong đơn vị, cơ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân; người chưa thành niên hay bị truy tố hình sự, đang chấp hành án…

Giám đốc, Tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh. Nếu công ty cần Giám đốc, Tổng giám đốc mà không theo tiêu chuẩn này hoặc theo tiêu chuẩn khác theo yêu cầu, tình hình riêng của công ty thì phải quy định trong Điều lệ công ty.

Đối với trường hợp một công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Khi thành lập công ty con thì ngoại trừ các tiêu chuẩn và điều kiện ở trên thì Giám đốc, Tổng giám đốc công ty con không được có mối quan hệ thân cận với quản lý công ty mẹ, với người đại diện phần vốn nhà nước trong công ty mẹ. Mối quan hệ cụ thể như sau: là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Một người làm giám đốc nhiều công ty cùng lúc có được không?
Một người làm giám đốc nhiều công ty cùng lúc có được không?

III. MỘT NGƯỜI LÀM GIÁM ĐỐC NHIỀU CÔNG TY CÙNG LÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Trong các loại hình doanh nghiệp hầu hết đều có chức danh giám đốc hoặc tổng giám đốc. Pháp luật doanh nghiệp có quy định tiêu chuẩn làm giám đốc trong các loại hình công ty là như nhau, cụ thể:

  • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 (tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp như: cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức…).
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
  • Đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Như vậy, một người hoàn toàn có thể làm giám đốc tại nhiều công ty chỉ cần người đó đáp ứng được tất cả các điều kiện như trên.

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt duy nhất một người không được làm giám đốc tại nhiều công ty, đó là Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước (100% vốn nhà nước) không được kiêm giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp khác theo khoản 5 Điều 101 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 101. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc

  1. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.”

Như vậy, một người làm giám đốc nhiều công ty khác nhau hoàn toàn hợp pháp nếu thỏa mãn các điều kiện trên.

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Thành Đô về chủ đề: “Một người làm giám đốc nhiều công ty cùng lúc có được không”. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0919 089 888 để được luật sư tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này