Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam là việc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ vốn thành lập công ty tại Việt Nam để hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Để nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại một số tỉnh thành, cụ thể là tại thành phố Hà Nội, Việt Nam, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư số 03/2021/TT-BHKĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội
Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội

II. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

Căn cứ điều 22 Luật đầu tư quy định về hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế như sau:

“1. Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

b) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;

c) Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Theo đó, nhà đầu tư muốn thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội.

Để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Văn bản đề xuất dự án đầu tư;

– Văn bản giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư nơi công ty dự kiến đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án thành lập công ty của nhà đầu tư.

lien he luat su cong ty luat thanh do
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

Để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

– Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức và văn bản ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền;

– Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

– Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài tới Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty dự kiến đặt trụ sở. Sau 03 ngày lam việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty có vốn nước ngoài của nhà đầu tư.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về việc thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội. Quý khách hàng gặp khó khăn về thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội này vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được luật sư hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

5/5 - (1 bình chọn)