Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, các công ty mọc lên ngày càng nhiều, kinh doanh đa dạng các ngành nghề khác nhau. Trong đó, vấn đề đào tạo và giáo dục đang được đẩy mạnh phát triển, đào tạo ngoại ngữ cũng là một trong các ngành nghề kinh doanh mà các doanh nghiệp hướng tới phát triển. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ tuy nhiên lại chưa nắm rõ các điều kiện để thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ.

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “Điều kiện thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ”

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ
Điều kiện thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Đào tạo ngoại ngữ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó khi thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty đào tạo ngoại ngữ

Công ty đào tạo ngoại ngữ có cơ cấu tổ chức như sau:

– Giám đốc;

– Phó giám đốc(nếu có);

– Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

– Các hội đồng tư vấn(nếu có);

– Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác;

2.2. Giám đốc Công ty đào tạo ngoại ngữ

Giám đốc công ty đào tạo ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có nhân thân tốt;

– Phải có năng lực quản lý;

– Phải đảm bảo tốt nghiệp đại học ngoại ngữ; hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo.

2.3. Về đội ngũ giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của công ty đào tạo ngoại ngữ bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên là người Việt Nam hoặc giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý.

– Trường hợp giáo viên là người Việt Nam thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

– Trường hợp giáo viên là người bản ngữ phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

– Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

2.4. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của công ty đào tạo ngoại ngữ phải phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của công ty.

Pháp luật hiện hành không quy định rõ các điều kiện cần đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty đào tạo ngoại ngữ, tuy nhiên để đáp ứng hoạt động thực tế, công ty đào tạo ngoại ngữ vẫn cần phải đảm bảo đủ điều kiện về vật chất, trang thiết bị như sau:

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của công ty đào tạo ngoại ngữ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu để bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

– Công ty đào tạo ngoại ngữ phải có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo khi công ty lập ra đề án xin cấp phép;

– Công ty đào tạo ngoại ngữ phải có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

2.5. Về phòng cháy chữa cháy

Trường hợp văn phòng công ty đào tạo ngoại ngữ có quy mô >500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy;

Trường hợp văn phòng công ty đào tạo ngoại ngữ có quy mô <500 m2, doanh nghiệp chỉ cần làm cam kết thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Ngoài ra, công ty đào tạo ngoại ngữ cần đáp ứng những điều kiện liên quan khác và xin giấy phép hoạt động giáo dục đầy đủ trước khi đi vào hoạt động kinh doanh.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty đào tạo ngoại ngữ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh; danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần theo mẫu;

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(5) Văn bản ủy quyền (nếu có).

Bước 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

Bước 3: Sau khi hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp mang giấy biên nhận lên Phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã nêu rõ điều kiện để thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ. Mọi vướng mắc liên quan đến hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.

Bài viết tham khảo:

Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH THÀNH ĐÔ VIỆT NAM

Số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến: 0919 089 888

Đánh giá bài viết này