Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể phát sinh nhu cầu mở rộng phạm vi và mục tiêu hoạt động, trong đó có thể phát sinh nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh. Vậy trường hợp doanh nghiệp này muốn bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư thì cần thực hiện thủ tục như thế nào? Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn thủ tục này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;

– Các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs)

– Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS);

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư
Bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư

II. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CHO THUÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ KHÔNG KÈM NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Điều kiện bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư

Mã ngành nghề đầu tư về cho thuê máy móc, thiết bị khác (mã CPC 83109) được quy định tại Biểu cam kết WTO, Việt Nam không cam kết mở cửa thị trường trừ máy móc và thiết bị công nghiệp (không bao gồm thiết bị khai thác mỏ và thiết bị dàn khoan; các thiết bị viễn thông, truyền hình và truyền thanh thương mại).

Theo biểu dịch vụ AFAS biểu dịch vụ cam kết ASEAN thì chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài góp vốn theo hình thức liên doanh với tỷ lệ vốn góp là 51% và ngoại trừ thiết bị khai thác mỏ và thiết bị giàn khoan và các thiết bị viễn thông, truyền hình và truyền thanh thương mại;

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động dịch vụ cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính phải được cấp Giấy phép kinh doanh thì mới được phép hoạt động dịch vụ này.

Như vậy đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, được phép bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển đối với các thiết bị, máy móc công nghiệp. Tuy nhiên, sau đó phải có Giấy phép kinh doanh được cơ quan quản lý nhà nước cấp.

Ngoài ra, các thiết bị mang vào Việt Nam phải tuân thủ quy định liên quan của Việt Nam về quản lý xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo không gây mất an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia theo quy định của Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về cấp phép viễn thông và cấp phép sử dụng thiết bị truyền thanh và tần số.

2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các bước sau:

Bước 1: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Danh mục hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, như sau:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ghi rõ việc bổ sung ngành nghề trên;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp;

+ Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất có kiểm toán theo quy định;

+ Chủ trương đầu tư hoặc văn bản điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nếu thuộc đối tượng phải chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

– Bước 2: Thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tài liệu, hồ sơ thực hiện thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp như sau:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2) Biên bản họp về việc bổ sung ngành, nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển;

(3) Quyết định về việc bổ sung ngành, nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển;

(4) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh; Văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có);

(5) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ về việc bổ sung ngành, nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển lên Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch- Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch- Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Kết quả của thủ tục này là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã cập nhật về việc bổ sung ngành, nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển;

Ngoài ra, sau khi được bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc và thiết bị không kèm người điều khiển trên Giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư phải làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh (cho thuê máy móc và thiết bị) tại Sở Công thương tỉnh/thành phố. Nhà đầu tư chỉ được phép kinh doanh sau khi có đầy đủ giấy phép và tuân thủ điều kiện trong suốt quá trình hoạt động.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)