Cấp dưỡng là một trong những quy định được Luật hôn nhân và gia đình ghi nhận. Nghĩa vụ cấp dưỡng phát sinh giữa các chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, là nghĩa vụ về tài sản gắn liền với nhân thân mỗi chủ thể mà không thể chuyển giao cho người khác.

Có thể thấy nghĩa vụ cấp dưỡng được chia thành những trường hợp nhất định, vậy các trường hợp cấp dưỡng bao gồm những trường hợp nào? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung liên quan đến: “Các trường hợp cấp dưỡng”

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật hôn nhân và gia đình 2014.

– Những văn bản khác có liên quan.

Các trường hợp cấp dưỡng
Các trường hợp cấp dưỡng

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP DƯỠNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

– Tại Khoản 24 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về cấp dưỡng, theo đó: Cấp dưỡng là việc một người phải đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp là người đó là người chưa thành niên, là người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

– Các trường hợp cấp dưỡng.

* Trường hợp 1: Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con

– Theo Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

– Như vậy, cha, mẹ không chỉ cấp dưỡng cho con khi ly hôn mà còn cấp dưỡng cho con cả trong thời kỳ hôn nhân nếu cha, mẹ không sống chung với con hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Đối với trường hợp cha, mẹ có con ngoài giá thú mà không sống cùng con thì cũng phải cấp dưỡng cho con.

* Trường hợp 2: Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ

– Theo Điều 111 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ, khi cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì con phải cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp không sống chung với cha, mẹ (như con đã kết hôn và được cha mẹ cho ở riêng, con đi làm ăn xa…) hoặc trường hợp con trốn tránh thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng cha, mẹ.

* Trường hợp 3:  Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh chị em được quy định tại Điều 112 Luật hôn nhân và gia đình 2014, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em với nhau phát sinh khi: Không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con;

– Trong số anh chị em có người chưa thành niên và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc có người đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

* Trường hợp 3:  Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu

– Nghĩa vụ cấp dưỡng của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu

Ông bà nội, ông bà ngoại cấp dưỡng cho cháu khi:

+ Cháu chưa thành niên hoặc đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

+ Cháu không còn cha mẹ, không có anh, chị, em hoặc tuy còn cha mẹ và có anh, chị, em nhưng những người này không có khả năng để nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng cho cháu.

Về nguyên tắc, ông bà nội và ông bà ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu như nhau. Do vậy, ông bà nội, ông bà ngoại thoả thuận với nhau về mức cấp dưỡng và phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng sao cho phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của ông bà và phù hợp với nhu cầu thiết yếu của cháu. Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

–  Nghĩa vụ cấp dưỡng của cháu đối với ông bà nội, ông bà ngoại

Cháu cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại khi:

+ Ông bà nội, ông bà ngoại không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

+ Ông bà không còn con, không có anh, chị, em hoặc tuy còn con và có anh, chị, em nhưng những người này không có khả năng để nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng cho ông bà.

+ Cháu nội, cháu ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại như nhau. Do đó, các cháu nội, cháu ngoại thoả thuận với nhau về mức cấp dưỡng và phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng sao cho phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mỗi người và phù hợp với nhu cầu thiết yếu của ông bà nội, ông bà ngoại. Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

* Trường hợp 4:  Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, bác, cậu ruột và cháu

– Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng. Như vậy, khi cháu không còn cha, mẹ, anh, chị, em, ông, bà để nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng thì cô, dì, chú, bác, cậu ruột mới phải cấp dưỡng cho cháu.

Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, hác ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng.

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cháu ruột đối với cô, dì, chú, bác, cậu ruột xếp sau nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ, của cháu đối với ông bà, của anh, chị, em với nhau.

* Trường hợp 5:  Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn

– Khi ly hôn, nếu một bên khó khăn, túng thiếu, có yêu cầu và bên kia có khả năng để cấp dưỡng thì giữa vợ chồng phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng.

– Người có khó khăn, túng thiếu phải do tình trạng sức khỏe hoặc các yếu tố khách quan khác mà không thể lao động được thì mới có quyền được cấp dưỡng.

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục yêu cầu tăng mức cấp dưỡng cho con

Sau khi ly hôn có được quyền thăm con không?

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến các trường hợp cấp dưỡng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô qua hotline 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này