Đất thuộc diện nằm trong quy hoạch có được sang tên chuyển nhượng hay không là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm hiện nay. Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐẤT NẰM TRONG QUY HOẠCH

– Luật Đất đai 2013

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ?

Khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

“2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.”

Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng được không ?
Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng được không?

III. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp:

+ Tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng.

+ Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.

+ Nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(2) Đất không có tranh chấp.

(3) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

(4) Trong thời hạn sử dụng đất.

III. ĐẤT NẰM TRONG QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG KHÔNG?

Khoản 7, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định:

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.

Trường hợp chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải thu hồi được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất (trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất) nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Nếu sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền như trên nữa.

Như vậy, ta có thể thấy, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể chuyển nhượng bình thường nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng được không:

Những giao dịch về nhà ở không cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người nước ngoài có được mua đất ở Việt Nam không ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về chủ đề “Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng được không, mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua hotline 0919 089 888 để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)