Với nhu cầu sử dụng ngoại ngữ ngày càng cao, hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm ngoại ngữ là lĩnh vực thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, các trung tâm ngoại ngữ được thành lập ngày càng nhiều ở khắp các tỉnh thành tại Việt Nam. Vậy người nước ngoài làm thế nào để được thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nước ta? Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ hơn các quy định cụ thể về “Quy định về người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ”.

người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ
Người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 86/2018/NĐ- Cp ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Điều kiện chung để người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Người nước ngoài tham gia thành lập trung tâm ngoại ngữ có thể thực hiện dưới hai hình thức: Thành lập cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài; Thành lập cơ sở giáo dục liên kết giữa nhà đầu tư nước ngoài và đối tác trong nước. Như vậy nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập trung tâm ngoại ngữ dưới hình thức cá nhân mà phải thành lập pháp nhân,

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập trung tâm ngoại ngữ cũng cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

2.2. Điều kiện về tên trung tâm ngoại ngữ

– Theo Điều 29 Nghị định 86/2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thì Trung tâm ngoại ngữ thuộc loại hình cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên trung tâm phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng.

– Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2.3. Điều kiện về vốn đầu tư trung tâm ngoại ngữ

– Theo khoản 3 Điều 35 Nghị định 86/2018 Nhà đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

– Trường hợp, các trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% × 20 triệu đồng = 14 triệu đồng/học viên.

2.4. Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị

Theo Điều 36 Nghị định 86/2018, thì cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (trong đó có trung tâm ngoại ngữ), phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất như sau:

– Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

– Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

– Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

– Đối với trường hợp trung tâm ngoại ngữ sử dụng cơ sở vật chất đi thuê thì các trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 5 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng quy định trên.

2.5. Điều kiện về chương trình giáo dục

– Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy: Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài;

2.6. Điều kiện về giáo viên

– Đội ngũ giáo viên thực hiện việc giảng dạy hay làm việc tại trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy

– Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

tong dai tu van phap luat
Tổng đài tư vấn pháp luật

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI VIỆT NAM

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Danh mục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là tổ chức cần nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác. Nhà đầu tư là cá nhân cần nộp bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, lý lịch cá nhân; nhà đầu tư là cá nhân người nước ngoài nộp bổ sung lý lịch tư pháp;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

+ Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật; giải pháp về công nghệ và môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có);

+ Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục, bao gồm các nội dung sau:

+ Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo mức quy định tại Nghị định 86/2018/ NĐ- CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Thời hạn giải quyết: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

– Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập cơ sở giáo dục dưới hình thức trung tâm ngoại ngữ

– Danh mục hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ: gồm 06 bộ

+ Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ:

(i) Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

(ii) Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định pháp luật.

(iii) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan;

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;

+ Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Cơ quan giải quyết: Sở giáo dục và đào tạo

– Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu.

– Kết quả giải quyết: Quyết định cho phép thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn (trung tâm ngoại ngữ).

Bước 3: Xin cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ

– Hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục;

+ Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập cùng với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập;

+ Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;

+ Báo cáo giải trình cơ sở đã đáp ứng các điều kiện theo quy định;

+ Hồ sơ nhân sự cụ thể là Danh sách lãnh đạo và nhân sự của Trung tâm ngoại ngữ, Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng); Cấp học, trình độ đào tạo, ngành, nghề đào tạo;

+ Báo cáo cụ thể là Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính; Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; Quy chế đào tạo; Quy mô đào tạo; Các quy định về học phí và các loại phí liên quan; Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo; Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

– Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở chính.

– Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hoạt động.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

+ Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

– Kết quả giải quyết: Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Quy định mở trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là những quy định để người nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam. Luật Thành Đô luôn luôn hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm hiểu và bắt đầu thực hiện kinh doanh trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc bằng phương thức tư vấn qua tổng đài trực tuyến 0919 089 888. Quý khách hàng có thể liên hệ tới Tổng đài trên để được Luật sư của Luật Thành Đô tư vấn miễn phí hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ. Với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)