Để đáp ứng nhu cầu cao về ngoại ngữ của người dân trong xã hội, các trung tâm ngoại ngữ được thành lập ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ có thể có một số thay đổi dẫn đến phải làm cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có lĩnh vực tư vấn về hoạt động trung tâm ngoại ngữ và các thủ tục pháp lý liên quan. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ”.

cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ
Cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật giáo dục số Luật số 43/2019/QH14;

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản khác có liên quan.

II. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Theo quy định của pháp luật hiện hành không có quy định về thủ tục cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ, tuy nhiên thực tế thực hiện thì thủ tục cấp đổi này sẽ được tiến hành tương tự như thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

2.1. Điều kiện cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Về cơ bản, để cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ, tổ chức, cá nhân hoạt động trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện như khi thành lập trung tâm ngoại ngữ. Các điều kiện đó bao gồm:

– Điều kiện về cơ cấu tổ chức:

Trung tâm ngoại ngữ có cơ cấu tổ chức như sau:

+ Giám đốc;

+ Phó giám đốc (nếu có);

+ Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Các hội đồng tư vấn (nếu có);

+ Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác của trung tâm ngoại ngữ;

– Điều kiện về giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Là người có nhân thân tốt;

+ Phải có năng lực quản lý;

+ Phải tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;

(Trong trường hợp tốt nghiệp đại học thì giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương;)

+ Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo.

– Điều kiện về giáo viên của trung tâm:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ bao gồm: giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên của trung tâm có thể là người Việt Nam hoặc người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý.

+ Trường hợp giáo viên là người Việt Nam thì phải có một trong các điều kiện sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; (hoặc nếu giáo viên có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Trường hợp giáo viên là người bản ngữ thì phải có bằng cao đẳng trở lên kèm chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

+ Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có một trong các điều kiện sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; (hoặc nếu giáo viên chỉ có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên thì phải có chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc nếu giáo viên có bằng cao đẳng trở lên thì phải có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.);

– Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của trung tâm ngoại ngữ phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

+ Trung tâm ngoại ngữ phải có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp để đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học của trung tâm ngoại ngữ phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu để bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

+ Trung tâm ngoại ngữ phải có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

+ Khu vực giành cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ của trung tâm phải có.

– Điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

Nếu trung tâm ngoại ngữ có quy mô > 500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy.

Nếu trung tâm ngoại ngữ có quy mô <500 m2 thì phải có biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy.

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ

2.2. Danh mục hồ sơ cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Để cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Quý khách cần chuẩn bị các đầu mục hồ sơ sau:

(1) Tờ trình xin cấp đổi giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

(2) Báo cáo về hoạt động của trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Giới thiệu về trung tâm ngoại ngữ, chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của Giám đốc trung tâm trung tâm ngoại ngữ; các nội dung thay đổi so với hồ sơ đã được cấp phép trước đây…..

(3) Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở của trung tâm ngoại ngữ về việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

(4) Nội quy hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

(5) Giấy tờ chứng minh văn phòng, cơ sở phục vụ đào tạo của trung tâm ngoại ngữ trong đó có các nội dung cơ bản như sau:

+ Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê trong trường hợp thuê trụ sở) đất, nhà làm trụ sở của trung tâm ngoại ngữ.

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/sở hữu nhà ở (trong trường hợp đi thuê địa điểm cũng cần cung cấp).

(6) Chương trình, giáo trình, tài liệu day học của trung tâm ngoại ngữ;

(7) Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trung tâm ngoại ngữ kèm theo đó phải có hợp đồng lao động, bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Trong trường hợp là giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;

(8) Hồ sơ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ; gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; kèm theo bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ;

(9) Các quy định về học phí, lệ phí của trung tâm ngoại ngữ;

(10) Chứng chỉ trung tâm ngoại ngữ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

(11) Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

2.3. Số lượng hồ sơ

01 bộ

2.4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Sở giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa chỉ trụ sở.

2.5. Thời gian giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

III. DỊCH VỤ VỀ THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Với kinh nghiệm tư vấn về quá trình hoạt động cũng như các thủ tục liên quan đến trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ cấp đổi giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

– Bước 1: Tư vấn về thủ tục cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ;

– Bước 2: Soạn thảo hồ sơ;

– Bước 3: Nộp hồ sơ, liên hệ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan và nhận kết quả là giấy phép trung tâm ngoại ngữ sau khi cấp đổi.

– Bước 4: Bàn giao kết quả cho Quý khách

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo:

Xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ như thế nào

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô giới thiệu về: “Thủ tục cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn về thủ tục cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ cũng như tư vấn pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.1958 để được luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài điện thoại miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)