Người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế là một trong các điều kiện khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Kinh doanh dịch vụ lữ hành là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi vậy, trước khi hoạt động trong lĩnh vực này, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành và thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm: lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế. Với mỗi loại dịch vụ khác nhau thì điều kiện kinh doanh sẽ khác nhau. Trong bài viết lần này, Luật Thành Đô xin giới thiệu đến Quý khách hàng chủ đề “Điều kiện về người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế”.

điều kiện về người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế
Điều kiện về người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế

Bài viết tham khảo: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN VỀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

2.1. Khái niệm người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

2.2. Điều kiện về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Chuyên ngành về lữ hành mà người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải có bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

– Quản trị lữ hành;

– Điều hành tour du lịch;

Marketing du lịch;
– Du lịch;
– Du lịch lữ hành;
– Quản lý và kinh doanh du lịch;
– Quản trị du lịch MICE;
– Đại lý lữ hành;
– Hướng dẫn du lịch;

Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2.3. Cấu trúc, dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế gồm 03 bài thi như sau:

(1) Bài thi trắc nghiệm: thời gian làm bài: 75 phút; điểm đánh giá: tối đa 60 điểm; số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 60 câu hỏi gồm tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 18 câu hỏi về 06 nội dung trong nhóm kiến thức cơ sở ngành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này, mỗi nội dung gồm 03 câu hỏi và tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 42 câu hỏi về 11 nội dung trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL, mỗi nội dung gồm 04 câu hỏi, riêng chủ đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp và chủ đề về tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch: mỗi chủ đề 03 câu hỏi.

(2) Bài thi tự luận: thời gian làm bài 75 phút, điểm đánh giá: tối đa 40 điểm; số câu hỏi: ít nhất 02 câu hỏi, mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý, là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên ít nhất 02 nội dung trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL, mỗi nội dung gồm 01 câu hỏi.

(3) Bài thi thực hành: thời gian thực hành: 90 phút; tổng điểm đánh giá: tối đa 100 điểm; nội dung: thực hành nghiệp vụ điều hành chương trình du lịch và trả lời câu hỏi tình huống, cụ thể như sau:

– Thực hành nghiệp vụ điều hành chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài trên máy tính và thuyết trình: thời gian thực hành trên máy tính và thuyết trình: 80 phút; điểm đánh giá: tối đa 70 điểm; chủ đề: xây dựng và định giá một chương trình du lịch theo tuyến cho đối tượng khách du lịch quốc tế.

– Trả lời câu hỏi tình huống: thời gian chuẩn bị và trả lời: 10 phút, điểm đánh giá: tối đa 30 điểm; chủ đề: Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.”

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

III. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(6) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

(7) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(8) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

Bài viết tham khảo về xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Trên đây là toàn bộ tư vấn, kinh nghiệm của Luật Thành Đô về điều kiện đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, quý khách hàng có thể tin tưởng lựa chọn Công ty Luật Thành Đô để nhận được nhiều ưu đãi.

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc cần được tư vấn, giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này